Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

Κύπριοι Αγιοταφίτες

Κατάλογος κατ’ ἀλφαβητικήν σειράν Κυπρίων Κληρικῶν, Μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.
(εἰσέτι ὑπό συλλογήν στοιχείων, ὑπό Μητρ. Βόστρων Τιμοθέου).

 

 • Ἀβέρκιος Ζαμπέλας, Ἀριστοτέλης, Παλαιοχώρι Κυρηνείας, 1946. Ἱερουσαλήμ 1962, Μ+Δ.1964, Π.1966, Ἡγ. Μονῶν ἁγ. Θεοδώρων, ἁγ. Ἂννης. Ἀπέδρα 1968, ἀπεσχιματίσθη.
 • Ἀθανάσιος Σάββα, Ἀντώνιος, Μον. 1842. Ἱ-μ 1866, ἀπελύθη ἐξ’ Ἀδελφότητος 1887, +1922.
 • Ἀνατόλιος Γεωργιάδης, Παναγιά Πάφου 1910. Δόκ. Ἱ.Μ. Χρυσορογιάτισσα, Δ. 1933, Σπουδαί, Πανεπ. Ἀθηνῶν-1939, Π.1939, Ἀρχιμ. 1943, Ἱ-μ 1949, Ταμίας, Διευθ. «Νέα Σιών», Συνοδικός 1955, Ἒξαρχος Ἀθηνῶν 1957-1969, Ἀρχιεπ. Τιβεριάδος 1959, Πρ. Σχολικῆς Ἐφορείας, +1986.
 • Ἀντώνιος Σοφοῦ, Ἀνδρέας, Ξυλοφάγου Λάρνακος, 1944. Ἱ-μ 1962, Μ.1964,……….?
 • Ἀρκάδιος Οἰκονομίδης, Ἀγησίλαος, Λόφος Λεμεσοῦ 1924. Δόκ. Σταυροβούνι, Ἱ=μ 1946, Μ+Δ. 1947, Π. καί Ἀρχιμ.1954, Ἡγ. Γεθσημανῆς, Διευθ. Τυπογραφείου, Πρ. Κτηματικῆς Ἐπιτροπῆς, Γ. Καμαράσης, Συνοδικός 1972, Κτήτωρ Μονῆς Ἁγ. Στεφάνου, Ἁγ. Βασιλείου, Ἀνακαινιστής Ἱ. Μ. Προφ. Ἠλιού, Ἀρχιεπ. Ἀσκάλωνος 1981, Μητροπ. Σκυθοπόλεως 2001, Πρόεδ. Οἰκον. Ἐπιτροπῆς, +2002.
 • Βασίλειος Παπακωνσταντίνου, Ἀνδρόνικος, Τύμβος Λευκωσίας 1877. Ἱ-μ 1889, Μ+Δ. 1912, Π. 1916, +1929, ἐτάφη ἐν Καισαρείᾳ.
 • Βενιαμίν Χαραλάμπους, Ἀδελφός Ἱερομ. Συνεσίου. Ἀρχιδιάκ. 1851 ἢ 52. Ἱ-μ 1860, Μ+Δ.1874, Αρχιδ. 1884. +1916.
 • Βησσαρίων Ἰακώβου, Ἀρχιμ. 1817-1886, ἐπαύθη.
 • Γαβριήλ Εὐθυμίου, Ἀρχιμ. 1837-17/2/1901. Ἡγ. Γεθσημανῆς, (λ. σ. ἂγ.) +?
 • Γρηγόριος Χατζητοφαρής, Γεώργιος, Λάρνακα 1929. Δόκ. Σταυροβούνι. Ἱ-μ 1946, Μ+Δ.1949, Π. 1951, Πρωτοσ. 1952, Ἀρχιμ. 1955. Ἡγ. Λύδδης, Ἰόππης, Φρέατος Ἰακώβ, Ραμάλλας, Πατρ. Ἐπίτροπος Βηθλεέμ, Πρόεδρος Ἐφορείας Σχολῶν, Ταμίας, Ἐπίσκοπος Ἰαμνείας 1984, Ἀρχιεπ. Τιβεριάδος 1988, Μητροπολίτης 1994, Κτήτωρ Μονῆς Βηθφαγῆς. +1996.
 • Δανιήλ Ἰωάννου, Ἀρχιεπ. Κυριακουπόλεως, 1832-20/7/1897. Ἡγ. Γάζης, Ἰόππης (λ. σ. ἂγ.) +?
 • Διονύσιος Σοφοκλέους, Ἀνδρέας, Ἁγ. Βαρβάρα Λευκωσίας 1926. Δόκ. Σταυροβούνι. Ἱερ-μ 1945, Μ.1945, Δ.+Π. 1955, Πρωτοσ. 1962, Ἀρχιμ. 1965. Σκευοφύλαξ Βηθλεέμ, Τελετάρχης, Ἡγ. Μονῶν ἁγ. Ἂννης, Τ. Σταυροῦ, Κανᾶς, Ρέμλης, Λύδδης, Χάϊφα, Φρέατος Ἰακώβ, Ραμάλλας. +1999.
 • Δωρόθεος Σεργίου, Δημοσθένης, Μηλικούρι 1936. Ἱ-μ 1954, Μ+Δ. 1958, Π.1960, Ἀρχιμ. 1963, Ἡγ. Ρέμλης. Ἀπέδρα 1966.
 • Ἐλπίδιος Χασάπης, Ἀρχιμ. Λευκωσία, 1913. Δόκ. Σταυροβουνιώτης. Ἱ-μ. 1934, Μ+Δ.1937, Π.1940, Ἡγ. Τιμίου Προδρόμου, Τιβεριάδος, Ἀρχιμ. 1946, Πατρ. Ἐπίτρ. Ναζαρέτ, 1947 ἀπέδρα λάθρα, «διά σπουδάς».
 • Ἐπιφάνιος Ἀρχιμ. 1836-1872, Συνοδικός…
 • Ἐπιφάνιος Μιχαήλ, Ἀρχιεπ. Ἰορδάνου, 1837-17/8/1908.
 • Ἐπιφάνιος Δημητρίου, Ἀρχιμ. 1833, Τυπικάρης, +1890…?
 • Θεοδώρητος Γιάνγκου, Θαλής (Καππαή), Βάσα Κοιλανίου 1937. Τροοδίτισσα Μ+Δ. 1957. Ἱ-μ 1968, Π.1969, Πρωτοσύγ. 1971, Ἀρχιμ. 1973, Ἡγ. Μονῆς Ἁγ. Συμεών, Καταμόνας.
 • Ἱερώνυμος Ἀβραάμ, Ἰωάννης, Νικήτα Λευκωσίας 1869. Δόκ. Κύκκου, Ἱ-μ 1890, Μ+Δ.1896, Π.1902, Ἡγ, Γεθσ.1907, Ἀρχιμ. 1911, Μέγας Οἰκονόμος Ἱ.Κοινοῦ 1918,Ἐμίν Χάτζης, +1947.
 • Ἱερώνυμος Μυριανθεύς, Ἀρχιμ. 1837-19/3/1898, Γενεύη.
 • Ἰουβενάλιος Ἐλευθεριάδης, Δημήτριος, Πράστειον 1878. Ἱ-μ 1892, Μ+Δ. 1907, Π.1912, Διευθ. Ἱεροδιδασκαλείου Κύπρου 1917, Ἀρχιμ. 1920, +1939.
 • Ἰουστῖνος Κουρίτης, Χαράλαμπος, Γαληνή Λευκωσίας, 1885. Ἐτῶν 12 εἰς Μ. Κύκκου. Ἱ-μ, 1907. Μ.1921, Δ.1925, Π.1930, Ἡγ. Ἁγ. Θεοδώρων, 1939 Πρωτοσύγ. Ἀρχιμ. 1943, +1945.
 • Ἱππόλυτος Μιχαήλ (ίδης), Νικόλαος, Διάκ. 1881- Ἒξαρχος (λ. σ. ἂγ.) +?
 • Ἰωαννίκιος Μιχαήλ, Ἀρχιμ. 1845-1901.
 • Ἰωαννίκιος, Διάκ. 1848-1874, Ὑπογραμ. Κοινοῦ.
 • Ἰωαννίκιος Παπαδόπουλος, Ἰωάννης, 1888. Ἱ-μ 1905, Μ+Δ. 1914, Π. καί Ἡγ. Ποταμιαῖς Κρήτης 1922, Ἀρχιμ. 1930, Ἡγ. Ἁγ. Ὀνουφρίου, Τ. Σταυροῦ, Γεθσημανῆς. +?
 • Καισάριος Ἰωάννου, Ἀρχιμ. 1830-20/9/1891.
 • Καλλίστρατος Ἀδάμου, Κυριάκος, Ἀστρομερίτης Λευκωσίας 1921, Ἱ-μ 1945, Μ+Δ. 1947, ἀνεχώρησεν 1949….?
 • Κλήμης Καρναπάς, Ἀρχιμ., ἀπεφοίτησεν Σχολῆς Τ. Σταυροῦ, συγγραφεύς, ἀπέδρα εἰς Ἀμερικήν, ἀπεσχηματίσθη.
 • Κυπριανός Μηλιδώνης, Ἀρχιμ.
 • Μακάριος Πέτρου, Ἀρχιμ. 1829-8/7/1890, Ἡγ. Χάλκης, (λ. σ. ἂγ.)
 • Ματθίας Σ. Γεωργαλής, Μάρκος, Κολόσσι Λεμεσοῦ, 1918. Δόκ. Σταυροβούνι. Ἱ-μ 1946, Μ+Δ. 1947, Π.1951, Ἡγ. Χοζεβᾶ, +…?
 • Ματθίας Παυλίδης, Γῦψον, κατετάγη εἰς Ἀδελφότητα 1902-1919, ἐτελειώθη ἐν βασάνοις ὑπό τῶν Τούρκων. (πού;) Σιγή, Ἐπιβαταί;
 • Μελέτιος Ἱερομ. 1854-1872……?
 • Μελέτιος Ἀρχιμ. 1840-1873…. Θεολογ. Σχ., Διδάσκαλος…..
 • Μελέτιος Κρονίδης, Ὀμορφίτα 1849, Ἱ-μ 1858, Δ.1872, Ἀρχιδ. Ἐπιτροπικοῦ 1876, Π., Ἐφημ. Μετοχ. Μόσχας 1883, Ἀρχιμ. 1886, Ἐπίτροπος Μόσχα 1888, Μέλος Οἰκον. Ἐπιτροπῆς, Ἐμίν Χατζής 1896, Ἀρχιεπ. Κυριακουπόλεως 1898, Ἀρχιεπ. Ἰορδάνου 1908, Πατρ. Ἐπίτροπος 1909, Περιωρίσθη εἰς ἒπαυλιν, Μικρᾶς Γαλιλαίας, (τήν ὁποίαν ὁ ἲδιος ἀνήγειρεν μετά ναοῦ), ὡς στασιαστής, λιβελλογράφος 1917, ὁπότε ἀπήχθη μετά Συνόδου εἰς Δαμασκόν, κατηγορηθείς «ἐπί προσεγγίσει Ἂγγλων». +1918 ἐν Δαμασκῷ. (1882-1922) νά ἐλεγχθῇ
 • Μερκούριος Εὐσταθιάδης, Βυζακά. 1886-1912…?
 • Μόδεστος Παπαχριστοδούλου, Ἀρχιμ. 1810-4/7/1888.
 • Νήφων Τουλούπας, Μον. ? Κεντρικόν Μοναστήριον, +1933.
 • Νικόδημος Οἰκονομίδης, +1935 Ἱεριχώ, (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα).
 • Παΐσιος Λουκᾶ, Μον. Χοιροκοιτία, 1875-15/6/1949.
 • Παλλάδιος Γαλήνιος, Πολύδωρος Χαραλάμπους Γαλήνιος, 1886- (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα) +?
 • Πανάρετος Κυπριανοῦ, Ἀρχιμ.
 • Παρθένιος, ἐπιλεγόμενος Πάτσαλος, Ἱερομ. 1829-17/12/1916, ὑπηρέτησεν 50 ἒτη, (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα), +?
 • Παρθένιος, ἓτερος, «διαμένει ἐν Προύσσῃ», (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα), +?
 • Πολύδωρος Διάκ. 1845, Ὑπογραμ. Συνόδου, (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα) + ?
 • Πορφύριος Ἀντωνίου, 1829, εἰς Ἱερουσ. 1836, (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα) +?
 • Προκόπιος Εὐθυμίου, Πολύκαρπος Εὐθυμίου Ἰωαννίδης, ἐκ Μόρφου, Ἱερομ.1896- (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα) +?
 • Σπυρίδων Ἀρχιμ. 1839. Ἡγ. Γάζης, +1876….?
 • Σπυρίδων Εὐθυμίου, Ἀρχιεπ. Θαβωρίου, 1840. Ἱερ. 1846. +16/2/1921.
 • Συνέσιος Ἱερομ. 1824-1866…..?
 • Φιλούμενος Χασάπης, Ἰωάννου, Ἀρχιμ. Λευκωσία, 1913-1980 τελευτήσας μαρτυρικῶς παρά τῷ Φρέατι Ἰακώβ.
 • Χριστοφόρος Μον. 1798-1845 καί 16 ἒτη ?
 • Χρύσανθος Γεωργίου, Πρωτοσύγκελλος. Ἀκάκι, 1869-1942.
 • Χρύσανθος Μον. 1810-1858…..?
 • Χρύσανθος Χαραλάμπους, Ἀρχιμ. 1800-24/9/1887. Ἡγ. Τιβεριάδος, (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα) +?
 • Χρυσόστομος Καλαμαράς, Ξεν. Στυλιανός, Διάκ. ἐκ Κυθραίας Λευκωσίας, 1923- (λοιπά στοιχεῖα ἂγνωστα) +? Ὁ Ἁγιοταφίτης Νεόφυτος Ἀποστόλου, συνώδευσε τόν Ἀρχιμ. Χαρίτωνα Μαχαιριώτην, κατά τήν διενέργειαν ἐράνων, πρός ἀποκατάστασιν τῆς καείσης Μονῆς Μαχαιρᾶ.