Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

Μονή αγίου Σίλα

Ἡ Μονή τοῦ ἁγίου Σίλα.
(Εἰσέτι ὑπό συλλογήν στοιχείων)

Ι.Μ. Αγίου ΣύλαἩ Μονή τοῦ ἁγίου Συλά, ἢ Σίλα, τῆς Κωμοπόλεως Ὓψωνος, εὑρίσκεται βορείως τῆς πόλεως Λεμεσοῦ, εἰς ἐρειπιώδη κατάστασιν. Ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ οἰκοδομήματος τοῦ Μοναστηρίου, τό ὁποῖον εἶχεν κτισθῆ προφανῶς εἰς σχῆμα Γ, σώζονται μόνον δύο κελλία, ἂνευ ὀροφῆς, τά λοιπά κτήρια εἶναι παντελῶς κατεστραμμένα, ὁ δέ ναός αὐτῆς μετά τοῦ ἁγιάσματος κεῖται εἰς ἂμορφον μάζαν ἐρειπίων καί διακρίνεται περιγραμματικῶς ἐκ τῆς χαμηλῆς τοιχοδομῆς αὐτοῦ. Ἐκ τοῦ μέχρι σήμερον ἀνά χεῖρας ὑλικοῦ, δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξακριβωθῇ ἐπακριβῶς ὁ χρόνος τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, οὒτε καί κατά ποίαν περίοδον περιῆλθεν, ὡς Μετόχιον ὑπό τόν Πανάγιον Τάφον.

Τό ἒτος 1980 ἐπωλήθη μετά τῆς πέριξ τῆς Μονῆς κτηματικῆς περιουσίας καί ἡ Μονή σήμερον εὑρίσκεται καταγεγραμμένη εἰς τό Κτηματολόγιον, ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ἢδη ἐπιχειρεῖται ἡ σύναψις συμφωνίας μετά τῆς Κοινότητος Ὓψωνος διά τήν προώθησιν συνεργασίας ἀναδείξεως τῆς Μονῆς καί ὑπό τήν ἐποπτίαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, ὑπό τόν ἂμεσον ἒλεγχον τῆς ὁποίας ὑπάγεται, διά τόν καθαρισμόν, τήν ἀποτύπωσιν καί τήν δυνατήν ἀναστήλωσιν τοῦ θρησκευτικοῦ τούτου μνημείου.

Ἢδη τήν 31ην Ἰουλίου τοῦ ἒτους 2010, ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἁγίου Σίλα, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἀθανασίου καί τῇ προθύμῳ συμπαραστάσει τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτοῦ κ. Ἂριστον Παλούζαν, ἐτελέσθη εἰς τόν χῶρον τῆς Μονῆς, ὑπό τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου, πανηγυρικός Ἑσπερινός καί θεία Λειτουργία, εἰς μίαν συγκινητικήν καί κατανυκτικήν ἀτμόσφαιραν.