Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2020.

 FB IMG_1608052912683

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Νοέμβριον τοῦ ἒτους 2020, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου:

 1, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν μετά κηρύγματος. Προὐχείρισεν τόν Ἐφημέριον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον π. Νικόλαον Ἀρέστην, εἰς Πνευματικόν.

4, Τετάρτην, ἐδέχθη τούς α) κ. Χρῆστον Πασιαρδήν, δημιουργόν τῆς Ἰστοσελίδος τῆς Ἐξαρχίας, β) τόν Ὑπαστυνόμον κ. Μάριον Νεοφύτου καί γ) τόν κ. Ἀνδρέαν Τοφαρήν. Συμπροσηυχήθη κατά τόν παρακλητικόν Κανόνα εἰς τόν Ἃγιον Ἱερομάρτυρα Φιλούμενον, τελούμενον τήν πρώτην Τετάρτην ἑκάστου μηνός, εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου.

5, Πέμπτην, ἐδέχθη τούς α) κ. Μιχαήλ Χαπελήν (Κωστή), β) κ. Πέτρον Σολωμοῦ καί γ) κ. Σάββαν Ψυντρόν. Προέστη τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Λουκᾶ, Ἀραδίππου, ἐπί τά μέλη τῆς Κουρδικῆς οἰκογενείας Axou, τά ὁποῖα κατά τήν βάπτισιν, ἒλαβον τά χριστιανικά ὀνόματα οἱ μέν γονεῖς, Mazlum-Παναγιώτης καί Zozan-Σωσάνα τά δέ τέκνα, Mahsum-Ζαχαρίας, Ferhat-Σάββας, Oktay-Κωνσταντῖνος, Zehra–Ζωή, Ariyen-Ἀνδριανή καί Nazmiye-Κωνσταντίνα.

7, Σάββατον, παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

8, Κυριακήν, μετέβη εἰς Λεμεσόν, ἒνθα ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς Μονοβόλικον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν.

10, Τρίτην, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν κ. Jean καί τήν κ. Hiba Khoury. Παρέστη καί ἐχαιρέτησεν τήν τιμητικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ὑπουργείου Ἁμύνης εἰς τό Φυλάκιον 306, εἰς Καϊμακλί, διοργανωθεῖσαν τῇ συνεργασίᾳ τοῦ ΓΕΕΦ, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ καί ἂλλων πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν προσωπικοτήτων, πρός τιμήν τοῦ κ. Κωνστ. Κολλακίδου.

11, Τετάρτην, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη α) τόν κ. Παναγιώτην Τσιγάνην, β) τήν κ. Εὐθυμίαν Θεοδοσίου καί γ) τόν Διεθνολόγον καί Πολιτικόν ἀναλυτήν κ. Πέτρον Ζαρούνα.

12, Πέμπτην, παρεκάθησεν εἰς τό προεόρτιον γεῦμα ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, προσκληθείς ὑπό τοῦ ἰδίου. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοσόμου καί συγχοροστατούντων Μητροπολιτῶν καί Ἐπισκόπων. Προέστη τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς Παντανάσσης εἰς τό ὁμώνυμον Παρεκκλήσιον τοῦ Στρατοπέδου «Ἰάκωβος Πάτσαλος».

13, Παρασκευήν, προσῆλθεν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, διά τό ἑορταστικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος  τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. κ. Χρυσοσόμου Β΄, ἒνθα παρέστη συμπροσευχόμενος καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Συνοδικόν συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις, ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ καί τῆς περί αὐτόν Ἀδελφότητος.

14, Σάββατον, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἐξαρχίας ἀραβιστί,μετά τό πέρας τῆς ὁποίας προσεκάλεσεν Ἱερουργούς καί φοιτητάς εἰς γεῦμα. Μετέσχε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόθι.

15, Κυριακήν, μετέβη εἰς Ὀρόκλινην, προσκεκλημένος τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου π. Σωκράτους Σωκράτους, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν.

20, Παρασκευήν, παρέστη εἰς τήν ἐξόδιον τοῦ μακαριστοῦ Χωρεπισκόπου Σαλαμῖνος κυροῦ Βαρνάβα, λαβοῦσαν χώραν τήν πρωΐαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Παλουριωτίσσης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-σκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄. Ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐκήρυξεν.

21, Σάββατον, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί ἐκήρυξεν. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόθι.

22, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί τό μνημόσυνον τῆς Μοναχῆς Ἀντωνίας, δωρητρίας πρός τόν Πανάγιον Τάφον, ἐνῶ ἐμνημονεύθησαν ὁ μακαριστός Πατριάρχης Σερβίας κυρός Εἱρηναῖος καί οἱ Χωρεπίσκοπος Σαλαμῖνος κυρός Βαρνάβας καί Μητροπολίτης Καζάν κ. Θεοφάνης.

23, Δευτέραν, ἐτέλεσεν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μητρός τοῦ κ. Ἰωάν. Ἀγησιλάου, Ἀρχιτέκτονος τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη α) τόν ἐκπρόσωπον τῆς Α.Η.Κ. κ. Πέτρον Γεωργίου, πρός διευκόλυνσιν τοποθετήσεως εἰς τήν Ἐξαρχίαν Φωτοβολταϊκῶν, β)  τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον π. Ἰωάννην Τζάβλαν.

Ἐπεσκέφθη μετά τῶν κ. Πέτρου Σολωμοῦ, κ. Τάσου Ἀναστασίου καί τοῦ χωρομέτρου κ. Νικολάου Κάρουλα, τήν ὀρεινήν περιοχήν Ἀραδίππου καί ἀκολούθως, ἐδείπνησεν μετ’ αὐτῶν.

28, Σάββατον, ἐχοροστάτησε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου καί ἐκήρυξεν.

29, Κυριακήν, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν. Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς Εἰκόνος καί τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου καί ἐδεξιώθη τούς συμμετασχόντας κληρικούς καί πανηγυριστάς εἰς τό προαύλιον, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων. Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου.

30, Δευτέραν, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί τήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἐξαρχίας, ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Δακόνου π. Παϊσίου Χρίστου.