Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, 2020.

 

 IMG 9288

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Ἰούνιον τοῦ ἒτους 2020, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου:

2 Τρίτην, ἐτέλεσεν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ Ἁγιοταφίτου Μαρτυρίου Ἱερομονάχου, ὑπηρετοῦντος ἐν Μαδηβᾷ, ἐκδημήσαντος τήν προτεραίαν, 1/6.

Ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον Β΄ εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν καί συνέφαγεν μεταὐτοῦ.

3, Τετάρτην, ἐδέχθη τήν κ. Σωτηρούλαν Κακούρη, Ὑπεύθυνον Πολεοδομίας Λευκωσίας, διά τά Διατηρητέα. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Παρακλήσεως, εἰς τόν Ἃγιον Ἱερομάρτυρα Φιλούμενον.

4, Πέμπτην, παρέστη εἰς τήν τελετήν Ἐγκαινίων τῶν νέων Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος, γενομένων διἉγιασμοῦ, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, παρόντων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Πανιερωτάτου κ. Βαρνάβα, τῶν Δημάρχων Ἰδαλίου καί Ἀθηαίνου, κληρικῶν καί πιστῶν. Ἐπεσκέφθη μετά τοῦ ἐπιχειρηματίου κ. Χριστοδούλου Ἓλληνα, τό κτῆμα Καϊμακλίου.

5, Παρασκευήν, ἐδέχθη τόν κ. Γεώργιον Τσαντιώτην, ἐκ Πατρῶν. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἐτέλεσεν τά Μνημόσυνα.

6, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου καί προέστη τῶν Μνημοσύνων. Τό ἑσπέρας, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόσε.

7, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησενς κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατά τήν ὁποίαν ἀνέγνωσε τάς Εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. Ἐδέχθη εἶτα κατ’ ἰδίαν, τόν νέον Ἀρχηγόν ΓΕΕΘΑ, Ἀντισυνταγματάρχην Δημόκριτον Ζερβᾶκον, ὁ ὁποῖος παρέστη κατά τήν ἀκολουθίαν, μετά τοῦ νέου Διοικητοῦ ΕΛΔΥΚ καί τοῦ κ. Παν. Παναγίδου.

8, Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησεν πρός τούς πιστούς.

9, Τρίτην, ἐτέλεσεν ἁγιασμόν εἰς τά Γραφεῖα τοῦ ἐπιχειρηματίου κ. Ἓλληνα. Ἐδέχθη τόν κ. Alexander Logvinienko μετά συζύγου.

10, Τετάρτην, ἐδέχθη τήν Δεσποινίδα Rawan Mushahwar. Ἐχοροστάτησε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Βαρνάβα, εἰς Μαθιάτην καί ἐκήρυξεν.

11, Πέμπτην, συνελειτούργησεν τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κύπρου κ. Χρυσοστόμῳ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, εἰς ΔασούπολινΣυνεχάρη τηλεφωνικῶς τῷ Πανιερ. Μητροπολίτῃ Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβᾳ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί ηὐχήθη αὐτῷ τά δέοντα.

12, Παρασκευήν, μετέβη εἰς τήν Λεμεσόν καί συνηντήθη μετά τοῦ Δημάρχου τοῦ Ὓψωνος κ. Παντελή Εὐτυχίου Γεωργίου καί συνεζήτησε μετ’ αὐτοῦ θέματα τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἃγιον Σίλαν. Ἀκολούθως, συνεσκέφθη μετά τοῦ ἐπιχειρηματίου κ. Ἂκη Λόρδου καί τοῦ κ. Γλαύκου Ἀγαθαγγέλου, διά θέματα ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκεῖ περιουσίας.

13, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ.

14, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν. Ηὐλόγησε τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τοῦ νεογεννήτου τέκνου τοῦ ζεύγους Μιλτιάδους Μηλτιάδους καί τῆς Karenzou Rokero, ὀνομασθέντος Φιλήμονος, τελεσθέν ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη, μέ ἀνάδοχον τήν κ. Λουΐζα Παπουτέ.

17, Τετάρτην, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π. Νικολάου Νικολάου, Γραμματέως τῆς Ἐξαρχίας καί τοῦ νομικοῦ Συμβούλου κ. Ἀνδρέου Ταμάσιου, μετέσχεν συσκέψεως εἰς τό γραφεῖον τοῦ κ. Ἰ. Χαριλάου, διά θέματα μισθοδοσίας.

19, Παρασκευήν, ἐτέλεσεν τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ μακαριστοῦ Βαρνάβα Κούβαρου, εἰς τόν . Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεράποντος, εἰς τόν Λυθροδόντα καί ἐξ ὀνόματος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐου, κατέθεσεν στέφανον εἰς τήν σωρόν τοῦ ἐκλιπόντος.

20, Σάββατον, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τήν οἰκογένειαν Ἀντ. Σουτοπούλου καί συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

21, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν. Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Εἰρήνης Καραντζᾶ, εἰς τόν Λυθροδόντα.

22, Τρίτην, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ.

24, Τετάρτην, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναῶ τῆς Ἐξαρχίας. Ἐπεσκέφθη καί συνεχάρη ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τήν Γερόντισσαν Προδρόμην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ἡρακλειδίου. Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀνθυπασπιστοῦ Γεωργίου Μιχαηλίδου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Παλουριωτίσσης. Ἐδέχθη τό ζεῦγος Al. Frel.

26, Παρασκευήν, ἐδέχθη εἰς σύσκεψιν τήν Πολιτικόν Μηχανικόν τῆς Δημαρχίας Λευκωσίας κ. Κούλαν Ἰωάννου καί κ. Νικόλαον Εὐσταθίου, διά θέματα Καϊμακλίου καί Ἐξαρχίας. Ἐπεσκέφθη τόν κ. Μίκυ Ἰορδάνου καί συνεζήτησε μετ’ αὐτοῦ τήν ἀξιοποίησιν τοῦ συνεταιρικοῦ κτηρίου Ἁγ. Σίλα. Ἐδέχθη τό ἀπόγευμα, α) τήν κ. Ἰφιγένειαν Παπαδάκη, β) τήν κ. Γεωργίαν Κωνσταντίνου καί γ) τήν κ. Φλωρεντίαν Μιχαήλ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀνδρέου.

27, Σάββατον, ἐδέχθη τόν κ. Ἀνδρέαν Χριστοδούλου καί συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

28, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου αὐτόθι.

29, Δευτέραν, συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας, αὐτόθι. Μετέβη εἰς Πύλαν διά σύναψιν Συμβολαίου, μετά τοῦ ἐνοικιαστοῦ κ. Θεοχ. Σταμπουλίδου.