Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019.

 


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Νοέμβριον τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ὁ ὁποῖος:

1, Παρασκευήν, συνεσκέφθη μετά τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Γ. Καλαβᾶ, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἐκκρεμοτήτων εἰς τό κτήριον τῆς Ἐξαρχίας.

2, Σάββατον, ἐτέλεσεν τόν ἁγιασμόν εἰς τήν νέαν κατοικίαν τῆς Δεσποινίδος Χριστίνας Τζανίδου. Συμπροσυηχήθη κατά τόν ἑσπερινόν εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

3, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς ὁμωνύμου κοινότητος καί προέστη τοῦ ἐτησίου Μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Ἀνδρέου Κτωρίδου. Ἐπεσκέφθη τόν ἀσθενοῦντα Ἀναστάσιον Καλλινίκου, εἰς τό Ἱπποκράτειον Νοσοκομεῖον. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Κυπριανοῦ Ἀντωνίου καί τῆς Ἓλενας Χατζηπιερῆ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας Χρυσελεούσσης, εἰς τό Ἀκάκι.

6, Τετάρτην, παρευρέθη εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῶν 100 χρόνων ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ σωματείου «Ἐληά» Λυθροδόντα, τήν ὁποίαν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος Β΄, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Ν. Ἀναστασιάδης καί ἂλλοι ἐπίσημοι.

7, Πέμπτην, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, Παρεκκλησιᾶς καί ἡγήθη τῆς ἀνά τήν κώμην λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.

8, Παρασκευήν, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, Λευκωσίας, κατά τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου. Ἐδέχθη ὁμάδα Οὐκρανῶν προσκυνητῶν ἐκ Κιέβου καί ἐξενάγησεν αὐτούς εἰς τό συγκρότημα τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδείπνησεν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἑορτάζοντος κ. Μίκυ Ἰορδάνου, συνεργάτου τῆς Ἐξαρχίας.

9, Σάββατον, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα, ὑπό τοῦ Πανιερωτ. Μητροπολίτου Κιτίου κ. Νεκταρίου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. Συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ.

10, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

11, Δευτέραν, ἐδέχθη α) τόν Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Γεννάδιον Antonov, κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, πνευματικόν καθοδηγητήν τοῦ Ρωσο-Ἑλληνικοῦ Σχολείου «Γνώσις», Λευκωσίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Μουσικοῦ Διευθυντοῦ κ. Georgii Stepanovitsh Avgoustinovitsh καί β) τῆς κ. Anastasia Ivanovna Korotovskih καί ὁμάδος ἐκ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως. Ἐπεσκέφθη νοσηλευομένους εἰς τό Ἱπποκράτειον Νοσοκομεῖον Λευκωσίας.

12, Τρίτην, μετέσχεν συγχοροστασίας, μετ’ ἂλλων ἀρχιερέων, εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκ. Κύπρου, ἂγοντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ.

13, Τετάρτην, συνελειτούργησεν τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμῳ Β΄, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν εἰς τήν παρατεθεῖσαν ἐν τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ, ἐπίσημον τράπεζαν, εἰς τήν ὁποίαν προσῆλθον, ὁ ἐν Κύπρῳ παρεπιδημῶν Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἂλλοι ἀρχιερεῖς καί ἐπίσημοι.

14, Πέμπτην, ἐδέχθη α) τόν Δόκτωρα Σοφοκλῆν Σοφοκλέους, Καθηγητήν Ἀρχαιολογίας, Ἱστορίας τῆς Τέχνης καί Πολιτιστικῆς Κληρονομίας, β) τόν κ. Χρῆστον Πασιαρδήν, ὑπεύθυνον τῆς Ἱστοσελίδος τῆς Ἐξαρχίας καί γ) τήν κ. Natalia Sergieyevna Mezentsova, Πρόεδρον τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου «Ἃγιος Βονιφάτιος», ἡ ὁποία μετά τῶν συνοδῶν αὐτῆς, μετέφερεν τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Armavir καί Lavinsk κ. Ἰγνατίου, τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, εἰκόνας μετά τμήματος ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ματρώνης τῆς Μόσχας καί Πριγκιπίσσης Ἐλισάβετ, ὡς εὐλογίαν τῇ Ἐξαρχίᾳ. Τό ἀπόγευμα, ἐδέχθη τόν κ. Alexei Ionov, Οὐκρανόν ἐκ Κριμαίας.

15, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. κ.  Χρυσόστομον Α΄ καί ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας, εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν. Ἐδέχθη τόν Ἒξαρχον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σινᾶ, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην π. Γρηγόριον καί τόν ἀφιχθέντα π. Νήφονα, Γραμματέα τῆς ἰδίας Μονῆς. Ὑπεδέχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μπορίσοβ καί Μαρίνινσκ κ. Βενιαμίν καί τόν συνοδόν αὐτοῦ Πρωτοπρ. π. Νικόδημον Πάσσοβ, οἱ ὁποῖοι ἐφιλοξενήθησαν ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ.

16, Σάββατον, συνώδευσε τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον κ. Βενιαμίν, εἰς τάς προσκυνηματικάς ἐπισκέψεις αὐτοῦ, πρός τήν Ἱ. Μονήν Μαχαιρᾶ, τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης εἰς τό Μένοικο καί τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Νικολάου, Ὀρούντης.

17, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς τόν Ἀναλυόντα καί συνώδευσεν τόν Θεοφιλέστ. Ἐπίσκοπον κ. Βενιαμίν, μετά τήν τελεσθεῖσαν ὑπ’αὐτοῦ θείαν Λειτουργίαν εἰς Ἐπισκοπειό, κατά τάς ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Ταμασοῦ καί τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Ἡρακλειδίου. Τό ἑσπέρας ἐπεσκέφθη μετά τοῦ φιλοξενουμένου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μπορίσοβ καί Μαρινογκόρσκ κ. Βενιαμίν, τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον, ἒνθα καί ἐδείπνησαν.

18, Δευτέραν, ἐδέχθη τόν Ἰσραηλινόν ἀξιωματοῦχον κ. Asher Ben Artzi, τῆς Διεθνοῦς Ἀστυνομίας καί Σύμβουλον Ἀσφαλείας.

25, Κυριακήν, ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τῆς μακαριστῆς Φωτεινῆς Μπάρδη καί παρεκάθησεν μετά τῶν φοιτητῶν, εἰς τό παρατεθέν γεῦμα τοῦ εὐλαβεστάτου ζεύγους Ζένιου.

26, Δευτέραν, ἐδέχθη α) τόν Ἡγούμενον π. Νίκωνα Κράβτσεβ καί τόν Μοναχόν Ἰωάννην τῆς ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος, Zenovka, Ρωσίας καί β) τό ἑσπέρας, πενταμελῆ ἀντιπροσωπείαν τοῦ Νομοθετικοῦ Συμβουλίου τῶν Παλαιστινίων, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἐξοχώτατον Πρέσβυν τῆς Παλαιστίνης ἐν Κύπρῳ, κ. Gibran Tawill, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχεν καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Κωνσταντῖνος Κάρμας, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

28, Πέμπτην, μετέσχεν τῆς ἐναρκτηρίου συνεδρίας τοῦ Β΄ Μοναστικοῦ Συνεδρίου, ὀργανωθέντος εἰς τό Μετόχιον τοῦ Κύκκου, ἐν Λευκωσίᾳ. Ἐδέχθη τόν Σεβασμ. Μητροπολίτην Κορσούν καί Δυτικῆς Εὐρώπης κ. Ἀντώνιον, Ὑπεύθυνον τῶν Ρωσικῶν Καθιδρυμάτων εἰς τό ἐξωτερικόν. Ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐκήρυξεν. Ἀνέθεσεν εἰς τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Σιζράνσκυ καί Σιγκόνσκυ κ. Λεόντιον νά ἡγηθῇ ἀντ’ αὐτοῦ, τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος ἀνά τάς ὁδούς τῆς Λευκωσίας.

29, Παρασκευήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί προεξῆρξε τοῦ ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου, εἰς τό ὁποῖον μετέσχον οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Λίντσκυ καί Μοργκόνσκυ κ. Προρφύριος, (Λευκορωσίας) καί Σιζράνσκυ καί Σιγκόνσκυ κ. Λεόντιος. Παρέστη συμπροσευχόμενος, κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν, εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πάντων τῶν Ρώσων Ἁγίων, εἰς τό Ἐπισκοπειό.

30, Σάββατον, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, τόσον κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐφημερίου, Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη, ὃσον καί κατά τόν Ἑσπερινόν.

 

Ἐκπροσωπήσεις:

Ἀπόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου ἐκ τῆς Ἐξαρχίας, πάσας τάς προγραμματισθείσας ἀκολουθίας ἐτέλεσεν, ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Ἀρέστη.