Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 2019.

 IMG 0153

«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Ἰούλιον, τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ὁ ὁποῖος:

2, Τρίτην, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Χρυσάνθου, δοθεῖσαν εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον εἰς Ἐπισκοπειό, ἐπ’  εὐκαιρίᾳ τῆς εἰς Ἀρχιμανδρίτην προαγωγῆς αὐτοῦ.

3, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν νεωστί χειροτονηθέντα Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Δυτικῆς Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομον καί ἐνημερώθη διά τό πρόγραμμα τῆς ἐκεῖ Ἱεραποστολῆς.

4, Πέμπτην, ἀνεχώρησεν διά Ἱεροσόλυμα, ἒνθα αὐθημερόν ἒτυχεν ἀκροάσεως παρά τῷ Μακαριωτάτῳ πατριάρχῃ κ. κ. Θεοφίλῳ Γ΄ καί συνεζήτησεν μετ’αὐτοῦ θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν ἐν Κύπρῳ Εξαρχίαν.

6, Σάββατον, ἀργά τό ἑσπέρας, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Κύπρον.

8, Δευτέραν, ἐδέχθη 1) τόν χωρομέτρην κ. Φρῖξον Σταυρινίδην, διά τήν οἰκοπεδοποίησιν τῆς  ἐκτάσεως εἰς Ἰδάλιον, 2) τόν Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνον Κωνσταντίνου, ἐφημ. Ἁγ. Στυλιανοῦ, Στροβόλου, 3) τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον π. Κυριάκον Γεωργίου, ἐκ Δρομολαξιᾶς καί Πρωτοπρ. π. Νεόφυτον Ζήνωνος, ἐξ Ὀμόδους, 4) τούς ἐπιχειρηματίας κ. Νεόφυτον Νεοφύτου καί κ. Πιτσολήν καί 5) τόν λειτουργόν Δασικῆς Ὑπηρεσίας, διά τήν ἐξέτασιν τοῦ κυπαρίσσου τῆς Ἐξαρχίας.

9, Τρίτην, συνηντήθη μετά τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, εἰς Ἐπισκοπειό. Παρέθεσεν γεῦμα πρός τιμήν τῆς Οἰκογενείας Sergei Marutofsky, ἐκ Κιέβου.

10, Τετάρτην, παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τῆς Γαλλικῆς Πρεσβείας, ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς χώρας. Συνειργάσθη μετά τοῦ καλλιτέχνου κ. Ivan Parobok, ἀφιχθέντος ἐπί τούτῳ, ἐκ Ποτσάεβο Οὐκρανίας.

11, Πέμπτην, μετέβη μετά τῆς Οἰκογενείας Marutofsky, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀψινθιωτίσσης καί μετέσχεν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Γενεθλίων τοῦ κ. Alexander Logvinienko. Παρεκάθησεν μετά τῶν ἱερέων τῆς Ἐξαρχίας καί τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς τό δεῖπνον τῶν κ. κ. Νίκης καί Μίκυ Σαββίδου. Ἐδέχθη καί ἐφιλοξένησεν τήν ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ χωρίου Judeida, περιοχῆς Ἂνω Γαλιλαίας-Ἰσραήλ, κ. κ. Μιλάντ Ἀντών, Ἰμπραήμ Μανσούρ καί Γιοῦσεφ Κασσίς, μετά τῶν ὁποίων συνεζήτησεν θέματα τῆς Κοινότητος.

13, Σάββατον, ἐδέχθη τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰουστῖνον, Ἡγούμενον τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, χοροστατήσαντος τοῦ Πανιερωτ.  Μητροπολίτου Κηρυνείας κ. Χρυσοστόμου καί παρέστη κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐπιμνημόσυνον δέησιν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων καί ἐκτοπισθέντων κεκοιμημένων τῶν χωρίων Βουνό καί Συχαρί. Ἐδεξιώθη τόν Δήμαρχον Γορτυνίας καί τόν πρ. Δήμαρχον Δημητσάνας μετά τῆς συνοδείας αὐτῶν καί ἐξενάγησεν αὐτούς εἰς τούς χώρους τῆς Ἐξαρχίας.

14, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, εἰς Λυθροδόντα, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί προέστη τοῦ μνημοσύνου τῆς μακαριστῆς Νίκης Χριστοφίδου.

15, Δευτέραν, συνηντήθη καί ἐδείπνησεν μετά τοῦ κ. Michail Kuzovliov, εἰς Λεμεσόν.

17, Τετάρτην, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομον.

18, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβ. τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας π. Νικόδημον Pashkov, κομίζοντα πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Μίνσκ καί πάσης Λευκορωσίας κ. Παύλου.

19, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη τάς κατασκηνώσεις τῆς ΔΕΟΚ, εἰς τό Φοινί, Λεμεσοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀντώνη, Γραμματέως Οἰκονομικῶν καί Διοικήσεως καί τοῦ κ. Ἰωάννου Βιολάρη.

21, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον, ἐλειτούργησεν καί ἐτέλεσε τά Μνημόσυνα τῶν πεσόντων κατά τήν Τουρκικήν εἰσβολήν καί κεκοιμημένων φίλων τῆς Ἐξαρχίας.

23, Τρίτην, ἐδέχθη 1) τόν κ. George Hanania, ἐξ  Ἰόππης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Διακόνου Παντελεήμονος (Rami) Kubrusi, τῆς Μητροπόλεως Μόρφου  καί 2) τόν κ. Maxim Kriutshkov, ἐκ Ρωσίας.

26, Παρασκευήν, ἐδέχθη τόν Ταξίαρχον, κ. Παναγιώτην Παντελίδην. Συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

27, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, εἰς τήν Ἐξαρχίαν, τελεσθείσης ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Νικολάου Ἀρέστη. Ἐτέλεσεν τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀχιλλέως Σαββίδου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς Κοιμητήριον Ἀγλαντζιᾶς.  Ηὐλόγησεν τό μυστήριον τοῦ Γάμου τῆς Εὐανθίας Ρούσου μετά τοῦ Κρίστη Θεοδώρου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Χρυσαφυλιώτισσας, (Ἁγίας Φύλας), εἰς τήν Λεμεσόν.

28, Κυριακήν, ἒλαβεν μέρος εἰς τό ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κύκκου, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερ. Μητροπ. κ. Νικηφόρου, μετά τό ὁποῖον ἐτλέσθη τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ Ἀρχιεπισκ. Μακαρίου τοῦ Γ΄. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα αὐτόθι.

29, Δευτέραν, ἐχοροστάτησεν καί ἐκήρυξεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, τελεσθέντα ὑπαιθρίως εἰς τόν προαύλιον χῶρον τῆς ἀρχαίας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σίλα, πλησίον τῶν ἐρειπίων αὐτῆς.

30, Τρίτην, ἐτέλεσεν Τρισάγιον, ὑπέρ μακαρίας μνήμης τοῦ μακαριστοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Γερασίμου, Μέλους τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

31, Τετάρτην, ἐπεσκέφθη τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβαν, εἰς τό Ἐπισκοπεῖον, ἐν Μοσφιλωτῇ.