Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

 

 02

          Τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 28ην Ἀπριλίου, 2019, ἒλαβεν χώραν μετά πάσης ἐπισημότητος, ἡ τελετή ὑποδοχῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, εἰς τόν ἀερολιμένα Λάρνακος.

          Τήν προτεραίαν, Μεγάλην Παρασκευήν, 27ην Ἀπριλίου, ὁ Αἰδεσιμ. Πρσβύτερος π. Χριστοφόρος Χριστοδούλου, ἐπικεφαλῆς Ἀντιπροσωπείας κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίας, ἀνεχώρησεν διά ναυλωθείσης ἰδιωτικῆς πτήσεως, δαπάνῃ τοῦ ρώσου ἐπιχειρηματίου κ. Michael Kouzovliov διά τό Τέλ Ἀβίβ καί ἐκεῖθεν εἰς Ἱεροσόλυμα, προκειμένου ἳνα συμμετάσχῃ εἰς τήν τελετήν τῆς ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός.

          Μετά τήν τελετήν, τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἡ Ἀντιπροσωπεία, παραλαβοῦσα ἐκ χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου πατριάρχου κ. κ. Θεοφίλου τό Ἃγιον Φῶς, ἐπέστρεψεν εἰς Κύπρον, περί τήν 18:30 ὣραν καί ἐπεφυλάχθη ἐπίσημος ὑποδοχή, ὑπό Ἁγήματος Στρατοῦ, ἀποδώσαντος τιμάς, παιανιζούσης τῆς Φιλαρμονικῆς.

          Τό Ἃγιον Φῶς παραληφθέν ἐκ τοῦ ἀεροσκάφους ὑπό τοῦ ἐν Κύπρῳ Ἐξάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμόθέου, παρεδόθη εἰς τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. Χρυσόστομον καί λιτανευτικῶς εἰσώδευσαν ἀμφότεροι οἱ ἀρχιερεῖς καί ὁ κλῆρος εἰς τήν αἲθουσαν τῶν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου, ἒνθα ἐπηκολούθησεν δέησις καί ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις.

          Εἰς τήν τελετήν τῆς ὑποδοχῆς, παρέστησαν, ὁ Ὑπουργός Ἁμύνης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Σάββας Ἀγγελίδης, ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΦ κ. Ἠλίας Λεοντάρης, ὁ Ταξίαρχος κ. Π. Παντελίδης, Ἐκπρόσωπος τῆς Ἀστυνομίας, Βουλευταί, Δήμαρχοι τῶν πέριξ πόλεων, ὁ Γ. Γραμματεύς Ἐθελοντισμοῦ κ. Γιαννάκης καί πολλοί ἂλλοι ἐπίσημοι.

          Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος, ἐξέφρασεν εὐχαριστίας πρός τόν Μητροπολίτην Κιτίου, τόν Ὑπουργόν, τόν Ἀρχηγόν ΓΕΕΦ, τήν Ἀστυνομίαν καί πρός πάντας τούς παρευρεθέντας κατά τήν ὑποδοχήν καί ἰδιαιτέρως πρός τόν Διευθυντήν τῆς Ἑταιρείας Skyline κ. Γεώργιον Μαύρου, διά τήν κατ’ ἒτος δωρεάν παραχώρησιν τῆς αἰθούσης τῶν ἐπισήμων πρός διεξαγωγήν τῆς τελετῆς καί τούς ἐκπροσώπους τῶν ὁμάδων Reaction καί Super Club, διά τήν ἐθελοντικήν προσφοράν αὐτῶν εἰς τήν ὑποδοχήν καί διανομήν διά μοτοσυκλετιστῶν τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἀνά τήν Κύπρον.

          Ἀκολούθως, ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, παρέδωκεν τό Ἁγιον Φῶς εἰς τούς μοτοσυκλετιστάς, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός ὑπερέβη τούς Ἑβδομήκοντα, ηὐχαρίστησεν αὐτούς διά τήν πρόθυμον συμμετοχήν αὐτῶν πρός διάδοσιν τοῦ Ἁγίου Φωτός, εἰς ἀπομεμακρυσμένας περιοχάς καί χωρία καί ηὐλόγησεν αὐτούς.

          Μετά ταῦτα, προπορευομένων περιπολικῶν τῆς Ἀστυνομίας, κατά τήν διαδρομήν πρός Λευκωσίαν, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος, μετέφερεν τόν Ἃγιον Φῶς εἰς τόν Προκαθήμενον τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. κ. Χρυσόστομον Β΄, ὁ ὁποῖος ἀνέμενεν τοῦτο εἰς τήν εἲσοδον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου καί Νιτρίας κ. Νικοδήμου, ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, εἰς τήν Κύπρον καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν Ἰωάννου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Τριφυλλίου, Ἰδιαιτέρου Γραμματέως τοῦ Μακαριωτάτου καί ἂλλων κληρικῶν καί λαϊκῶν.

          Ἐν συνεχείᾳ, τόν Σεβασμιώτατον, κομίζοντα τό Ἃγιον φῶς, ὑπεδέχθησαν οἱ πιστοί, ἒμπροσθεν τῶν θυρῶν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐν πομπῇ εἰσῆλθον εἰς τόν Ναόν, ψάλλοντες τό «Φῶς ἰλαρόν» καί τό τροπάριον «Ἡ Ἀνάστασίς σου Χριστέ Σωτήρ». Ὁ Μητροπολίτης, ὡμίλησε πρός τούς πιστούς διά τήν παράδοσιν τοῦ Ἁγίου Φωτός καί ηὐχήθη εἰς ἃπαντας «καλήν Ἀναστασιν».

          01

03

04

05

06

07

08