Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017.

ΚΙΝΗΣΙΣ  ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος,

Τήν Δευτέραν, 1ην τοῦ μηνός, ἒλαβεν μέρος εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἐγκαινίων καί εἰς τό πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον, εἰς τόν νεόδμητον ἱερόν Ναόν (ρωσικοῦ ρυθμοῦ) τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί πάντων τῶν ἐν Ρωσίᾳ διαλαμψάντων ἁγίων, εἰς τήν ἱεράν Μητρόπολιν Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας, ἐδέχθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν, τήν προϊσταμένην καί μέλη τῆς ἀδελφότητος «Λυδία», συνοδευομένων ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδ. π. Νικάνορος, τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Οἰκονόμου π. Νικολάου Κούτσιου καί τοῦ καθηγητοῦ κ. Ν. Νικολαΐδου.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, ἐδέχθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν, τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ κ. Ἱγκορ Ἀλτούσκιν, κ. Κύριλλον Ἴρχα, ὁ ὁποῖος ἐκόμισεν πασχαλινόν δῶρον πρός τόν Σεβασμιώτατον.

Τήν Τρίτην, 2αν τοῦ μηνός, ἐδέχθη τόν ἀγιογράφον κ. Χρῆστον Πίτσιλλον.

Τήν Πέμπτην, 4ην τοῦ μηνός, παρηκολούθησεν συναυλίαν βυζαντινῆς καί κλασσικῆς μουσικῆς, εἰς τό Πολιτιστικόν Ἵδρυμα τῆς Τραπέζης Κύπρου.

Τήν Παρασκευήν, 5ην του μηνός, παρέστη εἰς τό Β’ Ἐτήσιον Συνέδριον τῆς Διευθύνσεως Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μέ θέμα: «Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Ἱωάννου – 355 χρόνια», τό ὁποῖον ἔλαβεν χώραν εἰς τήν αἴθουσαν συνεδρίων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τήν μεσημβρίαν, παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τῆς Ρωσσικῆς Πρεσβείας, διά τούς ἑορτασμούς τῆς 72ας ἐπετείου τῆς Νίκης τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως ἐπί τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, συνηντήθη μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου καί ὁμάδος κυριῶν ἐξ Ἰορδανίας, εἰς τό SUNHALL, εἰς τήν Λάρνακαν. Τήν ἑπομένην, ἡ ὁμάς αὐτῶν, ἐπεσκέφθη τό συγκρότημα τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς τήν Λευκωσίαν.

Τό Σάββατον, 6ην τοῦ μηνός, μετέβη μέ ὁμάδα προσκυνητῶν καί ἐτέλεσεν τήν Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό Ναΐδριον τοῦ Ἁγ. Μαρίου, εἰς τόν Λυθροδόντα.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας, ηὐλόγησεν τό ἱερόν Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν νέων Ἀνδρέου Ἀναστασιάδη καί Μαριάννας Φιλίππου, εἰς τόν Καθεδρικόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Τήν Κυριακήν, 7ην τοῦ μηνός, προεξῆρξεν τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας  Λειτουργίας, κατά τήν ὁποίαν ἑωρτάσθη ἠ ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας, καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσεν δέησιν ὑπέρ τῶν ἀναδόχων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων συγγενῶν αὐτῶν.

Τήν Δευτέραν, 8ην τοῦ μηνός, παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό ἱερόν Βῆμα τοῦ Πανηγυρίζοντος Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Τήν Τρίτην, 9ην τοῦ μηνός, παρέστη καί συμπροσηυχήθη εἰς τόν Καθεδρικόν ἱερόν Ναόν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπου ἑώρτασε τά ὀνομαστήρια ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν τά δέοντα.

Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος συνεργάτου αὐτοῦ, Ἐπισκόπου Καρπασίας  κ. Χριστοφόρου.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας, ἐδέχθη τούς κ.κ. Μίκη Ἱορδάνου, Μαρίνον Ἱορδάνου καί κ. Νικόλαον Παπᾱ καί συνεζήτησαν διά τό οἱκοδομικόν ἔργον εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἁγίου Σίλα.

Τήν Πέμπτην, 11ην τοῦ μηνός, παρέστη εἰς τό Φιλανθρωπικόν Τέϊον, τό ὁποῖον διωργανώθη ὑπό τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Λυκαβηττοῦ, εἰς τήν αἲθουσαν τοῦ Ξενοδοχείου «Κλεοπάτρα».

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησεν καί ἐκήρυξεν, εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, εἰς τό ὁμώνυμον χωρίον τῆς Ἐπαρχίας Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς.

Τήν Παρασκευήν, 12ην τοῦ μηνός, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μαχαιρά καί ηὐχήθη τά δέοντα εἰς τόν ἑορτάζοντα ἡγούμενον αὐτῆς, Θεοφιλέστατον  Ἐπίσκοπον Λήδρας κ. Ἐπιφάνιον.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησεν εἰς ἀγρυπνίαν, εἰς τό ἱερόν παρεκκλήσιον Ἁγίας Σκέπης καί Ἁγίου Σπυρίδωνος, εἰς τό κτῆμα Παρασκευαΐδη.

Τό Σάββατον, 13ην τοῦ μηνός, προέστη τῆς τελετῆς ὑποδοχῆς τεμαχίου τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου Οὐσακώβ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί ἐν συνεχείᾳ ἐχοροστάτησεν καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν Κυριακήν, 14ην τοῦ μηνός, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας,  ἐτέλεσεν τό ἱερόν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος ἐπί τοῦ υἱοῦ τοῦ ζεύγους Χρήστου Εὐγενίου καί Ἀντρης Ἀγγελίδου, εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη τό ὂνομα Ἀνδρέας, εἰς τόν ἱερόν Ναόν Παναγίας τῆς Ἀγάπης, εἰς τό κτῆμα Κουσιουμή εἰς Χαλεπιανές.

Τήν Πέμπτην, 18ην τοῦ μηνός, ὡμίλησεν εἰς τόν Κύκλον Κυριῶν Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εἰς τόν φιλόθεον οἶκον τῆς εὐσεβεστάτης θεολόγου κυρίας Ἑλένης Ζένιου.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας, παρευρέθη εἰς τήν «Τελετήν Ἀπολογισμοῦ Δράσης 2014-2017 καί ἀπονομή βραβείου Μηχανικῆς ΕΤΕΚ 2017», εἰς τήν αἲθουσαν τοῦ συγκροτήματος «ΣΤΟΑ» εἰς τήν παλαιάν Λευκωσίαν, κατά τήν ὁποίαν ἀνεκηρύχθη Ἐπίτιμον Μέλος τοῦ ΕΤΕΚ, ἡ καθηγήτρια κ. Ἀντωνία Μοροπούλου, ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδος τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, διά τήν ἀναστήλωσιν καί συντήρησιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Τήν Παρασκευήν, 19ην τοῦ μηνός, ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν, εἰς τήν Ἐξαρχίαν, τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἐλπιδοφόρου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, Δαδίας, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος, συνοδευομένου ὑπό τοῦ κ. Κυπριανοῦ Ὀλυμπίου.

Το Σάββατον, 20ην τοῦ μηνός, ἐτέλεσεν τήν πανήγυριν, ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νικολάου, εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Λακατάμειας. 

Τήν Κυριακήν, 21ην τοῦ μηνός, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐν συνεχείᾳ ἐλειτούργησεν καί προεξῆρχε τῆς λιτανείας, εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εἰς Τσέρι.

Τήν Δευτέραν, 22αν τοῦ μηνός, ἐπεσκέφθη τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβαν, εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Μητροπόλεως, εἰς τήν Μοσφιλωτήν.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, παρέστη εἰς τήν ἐτήσιον ἐκδήλωσιν «Ἀγαπῶ τή ζωή-Ὁδηγῶ προσεκτικά», τήν ὁποίαν διοργάνωσε τό Ἰνστιτοῦτο Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, εἰς μνήμην τοῦ νέου Γιώργου Γκουγκούρη, εἰς τήν αἲθουσαν «Μάρκος Δράκος» τοῦ μεγάρου ΣΕΚ.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης Ἱδαλίου, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς πανηγύρεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Τήν Τρίτην, 23ην τοῦ μηνός, προέστη τῆς ἀγρυπνίας, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, διά τήν ἑορτήν τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα.

Τήν Τετάρτην, 24ην τοῦ μηνός, ἐτελέσθη Πανηγυρικός Ἑσπερινός, εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησεν καί ὡμίλησεν ὁ Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος. Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, ἒλαβεν χώραν λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Ἀναλήψεως, τεμαχίου Τιμίου Λίθου τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως καί Λειψανοθήκης μετά τεμαχίου τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Οὐσακώφ, εἰς τήν Παλαιάν Λευκωσίαν, προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς τῆς Ἀστυνομίας.

Τήν Πέμπτην, 25ην τοῦ μηνός, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Πανοσιολογ. Ἀρχιμανδριτῶν Πρωτοσυγκέλλου Ἰωάννου καί Γρηγορίου, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, τοῦ Ἱερομον. Μαρτυρίου, τῶν Αἰδεσιμ. ἱερέων Ἰωάννου, Νικολάου Ἀρέστη καί τῶν Διακόνων Χριστοφόρου καί Νικολάου.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας,  ἔλαβεν χώραν μουσική ἐκδήλωσις εἰς τόν προαύλιον χῶρον τῆς Ἐξαρχίας, μέ τήν συμμετοχήν τῆς χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος «Κύρπιοι Μελωδοί», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ μουσικολογιωτάτου κ. Εὐαγγέλου Γεωργίου καί τῆς Φιλαρμονικῆς ὀρχήστρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὁρεινῆς.

Μετά τό πέρας τῆς μουσικῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Σεβασμιώτατος, παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τῆς πρεσβείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, διά τήν 141ην ἐπέτειον τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ Κράτους καί συνεχάρη τήν πρέσβειρα κ.  Kathleen Ann Doherty. 

Tήν Παρασκευήν, 26ην τοῦ μηνός, τό ἑσπέρας, παρηκολούθησεν τό καλλιτεχνικόν ἀφιέρωμα «Εἰς τήν Πόλιν», τό ὁποῖον ἐπαρουσίασεν ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος «Ρωμιοσύνη» εἰς συνεργασίαν μετά τοῦ Δήμου Παραλιμνίου, εἰς τό ἐντυπωσιακόν ἀμφιθέατρον τοῦ Ἀνωτάτου Σχολείου «ΞΕΝΙΟΝ».

Τό Σάββατον, 27ην τοῦ μηνός, ηὐλόγησεν τόν γάμον τῶν Παναγιώτου Μήτρου καί τῆς Ἀναστασίας Τζωρτζή, εἰς τόν Ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Πολυδώρου, εἰς τό Καϊμακλί.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, τό ἑσπέρας,  ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν, εἰς τήν Ἐξαρχίαν, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμωνα, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰωακείμ Μούκανου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου, τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.

Τήν Κυριακήν, 28ην τοῦ μηνός, ἐκκλησιάσθη εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, εἰς τόν Λυθροδόντα καί ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως ἐπί τό βρέφος τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Μηνά καί Χρυστάλλας Πέτρου, τήν ὁποίαν ὡνόμασαν Ρεβέκκαν.

Τήν Δευτέραν, 29ην τοῦ μηνός, παρηκολούθησεν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν με τίτλον  «Σμιλεύοντας τίς μνῆμες», τήν ὁποίαν διωργάνωσεν Φιλόπτωχος Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ἐπεὐκαιρία τῆς μνήμης τῆς Ἀλώσεως τῆς Κωσταντινούπολεως.

 

Τήν Τρίτην, 30ήν τοῦ μηνός, ἐπεσκέφθη μετά τῆς κ. Ζένιου καί ἄλλων κυριῶν τόν ἀσθενούντα πρωτοπρεσβύτερον π.Χαράλαμπον Γιάγκου καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.