Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2022.

 

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον τοῦ ἒτους 2022, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου:

1, Τρίτην, ἐδέχθη τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἑταιρείας, “Lemon Park” κ.κ. Κωνσταντῖνον Μωσαϊκόν καί Κωνσταντῖνον Χριστοφόρου, ἐνδιαφερομένους διά τήν διάθεσιν τοῦ προαυλίου τῆς Ἐξαρχίας, πρός δεξιώσεις Μυστηρίων. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

2, Τετάρτην, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου αὐτόσε καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν. Προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἃγιον Φιλούμενον, αὐτόσε.

4, Παρασκευήν, ἐδέχθη α) τάς ἐπ’ ὀνομαστηρίοις του εὐχάς τῶν πατέρων τῆς Ἐξαρχίας, β) τόν κ. Π. Σολωμοῦ, γ) τόν ρωσόφωνον ἐφημέριον Πρωτοπρ. π. Pavel Poliaev καί τόν συνεργάτην αὐτοῦ κ. Sergei Grishenko.

5, Σάββατον, ἐπεσκέφθη καί ἐπεθεώρησεν τήν δωρηθεῖσαν ὑπό τῆς κ. Θεοφανοῦς Κωνσταντίνου, νέας οἰκίας τῆς Ἐξαρχίας εἰς τήν Λάρνακαν. Ἐδέχθη τόν συνεργάτην τοῦ Πατριαρχείου, συντηρητήν κ. Σταῦρον Ἀνδρέου, ἀναχωροῦντα διά τό Ἰσραήλ. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

6, Κυριακήν, ἐτέλεσεν αὐτόθι τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί τήν θείαν Λειτουργίαν καί ὡμίλησεν δεόντως πρός τό ἐκκλησίασμα. Συνώδευσεν τήν ὁμάδα τῶν φοιτητῶν καί φοιτητριῶν εἰς τήν ἐκδρομήν πρός τό Τρόοδος.

7, Δευτέραν, ἐτέλεσεν τρισάγιον εἰς μνήμην τῆς κοιμηθείσης ὁσιωτάτης τ. Καθηγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Ὀρεινῆς, Ἱεροσολύμων, Μοναχῆς Γεωργίας καί ἐπί τῇ συμπληρώσει Τεσσαρακονθημέρου ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαρι-στοῦ καθηγητοῦ αὐτοῦ, Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Γκουντιάεβ. Ἐδέχθη α) τόν ἁγιογράφον κ. Γρηγόριον Κυριακίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί β) τόν κ. Ἰωάννην Φάκαν. Μετέβη μετά τοῦ κ. Πέτρου Σολωμοῦ εἰς Ἀραδίππου, δι’ ἐπιτόπιον ἐπιθεώρησιν καί ἐπιμέτρησιν τοῦ κτήματος τοῦ κ. Τάσου Ἀναστασίου. Ἐπεσκέφθη τήν Πινακοθήκην τοῦ Δήμου Ἀραδίππου καί ἐξεναγήθη εὐγενῶς ὑπό τῆς ὑπευθύνου, κ. Σκεύης Ἀναστασίου.

8, Τρίτην, ἐκκλησιάσθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πάνω Δευτερᾶς καί συνεχάρη τόν προεξάρχοντα τῆς πανηγύρεως, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Θεόδωρον Στυλιανοῦ. Μετέβη εἰς Λεμεσόν, διά σύσκεψιν μετά τοῦ ἐργολάβου κ. Νίκου Παπᾶ καί κ. Μαρίνου Ἰορδάνου.

6, Τετάρτην, ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν τοῦ ζεύγους Ἑλένης καί Ἀνδρέου Ζένιου, προσκομισάντων ὡς δῶρον τήν ἁγιογραφηθεῖσαν ἱεράν Εἰκόνα τοῦἉγίου Σωφρονίου τοῦ Ἒσσεξ. Συνεσκέφθη μετά τῶν κ.κ. Μίκη καί Μαρίνου Ἰορδάνου. Ἐτέλεσεν τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν ἀρτοκλασίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

10, Πέμπτην, ἐκκλησιάσθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη τόν κ. Μιχαήλ Χαπελῆν. Προσῆλθεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου, Λευκωσίας, διά τήν ἐξόδιον τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου Πίροκκα. Ἐδέχθη τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Βασιλκόβσκυ κ. Νικόλαον, τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τόν Τυπογράφον κ. Sergei Muratovsky, συνοδευομένους ὑπό τοῦ κ. Alexander Logvinienko, εἰς τούς ὁποίους παρέθεσεν γεῦμα.

11, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη μετά τῶν ὡς ἂνω φιλοξενουμένων αὐτοῦ, τήν Ἱ. Μονήν Μαχαιρᾶ, γενομένων δεκτῶν μετά φιλαδέλφου τιμῆς ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Καθηγουμένου Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου καί ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη μετ’ αὐτῶν τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Ἀψινθιωτίσσης, Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου.

12, Σάββατον, ἐκκλησιάσθη μετά τοῦ συμπροσευχομένου Ἐπισκόπου Βασιλ-κόβσκυ κ. Νικολάου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν εἰς τήν ἀραβικήν, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Θεοφίλου Khoury. Προέστη τοῦ Μνημοσύνου τῆς μακαριστῆς Νίκης Χριστοδούλου. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, αὐτόθι.

13, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ὡμίλησεν πρός τούς πιστούς.

14, Δευτέραν, ἐδέχθη τόν κ. Παῦλον Ἱεροδιακόνου, Πρόεδρον Ἐκκλησιαστι-κῆς Ἐπιτροπῆς Ἁγίου Νικολάου Λακατάμειας.

15, Τρίτην, ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου, Μητροπολίτου Μόσχας, εἰς τήν Λεμεσόν, ἑορτάζοντος τήν Ὑπαπαντήν τοῦ Κυρίου, μέ τό παλαιόν ἑορτολόγιον, ὡμίλησεν εἰς τό ρωσόφωνον ἐκκλησίασμα καί ἐπεσκέφθη, τόν ἀνεγειρόμενον περικαλλῆ ρωσικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πρωθιερέως π. Παύλου Poliaev παρακαθήσας εἰς τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ γεῦμα. Ἐδέχθη τά Μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ, Ἁγίου Μαρίου.

16, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν Τουρκο-κύπριον κ. Ali Azeri. Μετέσχεν τῆς συναντήσεως τοῦ Προέδρου καί τῶν Μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συγκροτήματος ἐν Πύλᾳ, λαβούσης χώραν εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

19, Σάββατον, ηὐλόγησεν τήν τέλεσιν θείας Λειτουργίας ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. π. Θεοφίλου Khoury διά τούς ἀραβοφώνους, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Mετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς Μονάγρι, Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, διά τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ αὐτόθι Νέου μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ, ἒνθα τῇ ἀναθέσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ἀθανασίου, προέστη τοῦ ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου, εἰς τό ὁποῖον μετέσχον ὁ Πανιερώτατος Ποιμενάρχης, οἱ θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, Λήδρας κ. Επιφάνιος καί Νεαπόλεως κ. Προφύριος. Παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα, παρατεθέν πλουσιοπαρόχως ἐν τῇ Μονῇ, ὑπό τοῦ Καθηγουμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Γενναδίου. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἐξαρχίας. Ἐπεσκέφθη τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν.

20, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου, εἰς Λακατάμειαν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν. Ἀκολούθως, παρεκάθησεν εἰς τό πρωϊνόν, παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτόθι. Συνηντήθη μετά τῶν κ.κ. Πέτρου καί Χάρη Σολωμοῦ, διά θέματα ἀκινήτων. Ἔσχεν συνάντησιν μετά φοιτητῶν ἐκ Παλαιστίνης, διά τήν πνευματικήν αὐτῶν κατάρτισιν.

21, Δευτέραν, ἐδέχθη τόν κ. Χρῆστον Οἰκονομίδην. Ἐπεσκέφθη τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον τοῦ ὁσίου Ἀββακούμ τοῦ ἐν Καλαμιθάσσῃ, εἰς Φτερικούδι, συνεζήτησεν μετά τῶν ἀδελφῶν καί παρεκάθησεν εἰς τήν μοναστηριακήν Τράπεζαν. Ἐπεσκέφθη τόν ἐκεῖ ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἐπεσκέφθη τήν οἰκίαν Φωτούλας καί Ἰωάννου Ἰωάννου εἰς τό χωρίον Ἀσκάς.

22, Τρίτην, ἐδέχθη α) τούς τεχνίτας ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν κ. κ. Χρῆστον καί Δημήτριον Γκίκα, β) τό ζεῦγος Maria & Alexander Frel μετά τοῦ υἱοῦ Σάββα καί γ) τόν Οἰκονόμον τοῦ χωρίου Ὀρμήδεια, π. Σέργιον Σεργίδην. Προσῆλθεν εἰς τό δεῖπνον τοῦ ζεύγους Χρύσως καί Μίκη Ἀργυροῦ.

23, Τετάρτην, ἒδωκεν συνέντευξιν διά τά Πανάγια Προσκυνήματα εἰς τόν ΡΙΚ, προσκεκλημένος εἰς τήν ἐκπομπήν τοῦ κ. Κλείτου Ἰωαννίδου. Ἐδέχθη α) τό ζεῦγος Μαρούλας καί Ζαχαρίου Ζαχαριάδη καί β) τό ζεῦγος Ἕλενας καί Πανίκου Παντελίδη, συνοδευόμενον ὑπό τῆς κ. Ἄντζη Γκουγκούρη.

24, Πέμπτην, ἐπεσκέφθη τόν νέον Βοηθόν Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας Κύπρου, εὐλαβῶς προσκείμενον πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τήν ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίαν κ. Δημήτριον Δημητρίου, εἰς τό Ἀρχηγεῖον Ἀστυνομίας Λευκωσίας καί ἐξ ὀνόματος αὐτῆς, ἀλλά καί προσωπικῶς συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῇ ἐπαξίᾳ ἀναλήψει τῶν ὑψηλῶν αὐτοῦ καθηκόντων. Μετέσχεν εἰς τήν παραδοσιακήν συνεστίασιν τῶν φοιτητῶν, συνελθόντων εἰς τό προαύλιον τῆς Ἐξαρχίας. Συνηντήθη μετά τοῦ ἐπιχειρηματίου κ. Σάββα Κάκου καί τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ κ. Ἡρακλέους, εἰς τήν περιοχήν Ἁγίου Σίλα, ἐπαρχίας Λεμεσοῦ καί ἐπεθεώρησαν ἐπί τῇ βάσει σχεδίων, τήν αὐτόσε κτηματικήν ἒκτασιν τοῦ Πατριαρ-χείου Ἱεροσολύμων, αὐτόθι καί ἐνεχείρησεν αὐτῷ τόν χάρτην αὐτῆς.

25, Παρασκευήν, ἐτέλεσεν τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐν συνεχείᾳ τά Μνημόσυνα.

26, Σάββατον, μετέσχε συμψάλλων εἰς τόν Ὂρθρον τοῦ Ψυχοσαββάτου καί τήν θείαν Λειτουργίαν, αὐτόθι. Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν ἀραβιστί, διά τούς ἀραβοφώνους φοιτητάς τῶν «ξένων» Πανεπιστημίων. Παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

27, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὄρθρον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν. Ἐτέλεσεν τό μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν νέων Θέκλης Θεοδώρου καί Μιχαήλ Καλογήρου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Θεοδώρου, τοῦ ὁμωνύμου χωρίου τῆς ἐπαρχίας Λάρνακος.

28, Δευτέραν, παρέστη εἰς τό Δικαστήριον Λευκωσίας, ὡς μάρτυς, διά τήν ὑπόθεσιν παλαιοτέρας ἐνοικιάσεως τῶν κτημάτων Καϊμακλίου.