Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2020.

 


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Ὀκτώβριον τοῦ ἒτους 2020, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου:

3, Σάββατον, ἐπεσκέφθη τόν Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, μετά τοῦ ὁποίου συνεζήτησεν θέματα τῆς Ἐξαρχίας καί παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα. Συνηντήθη μετά τοῦ ἐξ Ἀγγλίας ἀφιχθέντος Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως π. Ἰωσήφ Παλιούρα καί τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Ἒλλης, εἰς τό Ξενοδοχεῖον Four Seasons, εἰς Λεμεσόν. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τήν κ. Ἑλένην Κωνσταντίνου. Παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

4, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, αὐτόσε, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον.

5, Δευτέραν, ἐδέχθη 1) τόν κ. Νικόλαον Πιτσολήν, 2) τόν κ. Μιχαήλ Χαπελήν καί 3) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ. Ἐτέλεσεν τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς μακαριστῆς Εὒας Χριστοδούλου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μεγαλο-μάρτυρος, εἰς Ξυλοφάγου.

8, Πέμπτην, παρέστη εἰς τό Μυστήριον τῆς βαπτίσεως τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου Στεργιοπούλου καί Εἰρήνης Παπαδημητρίου, λαβόντος τό ὂνομα Θεόφιλος, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, εἰς Ἀγλαντζιάν, μέ ἀνάδοχον τήν κ. Ἑλένην Ζένιου. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐπί τούτῳ γεῦμα, εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ζεύγους Ζένιου καί τῷ ἑσπέρας παρεκάθησεν μετ’ ἂλλων κληρικῶν τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τό δεῖπνον τοῦ ζεύγους Ἰακώβου καί Γεωργούλας Κωνσταντίνου.

9, Παρασκευήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν ὂρθρον εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, εἰς Τσέρι καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, ἐνῶ εἰς τό κοινωνικόν ἐκήρυξεν καί ἀκολούθως προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ναοῦ. Συνεσκέφθη μετά τοῦ δικηγόρου κ. Ἀνδρέου Ταμασίου, διά ὑποθέσεις τῆς Ἐξαρχίας. Μετέσχεν εἰς τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς μακαριστῆς Πηνελόπης Κοπτίδου ἐκ Χανδριῶν Λεμεσοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς Ἐπισκοπειό, χοροστα-τοῦντος τοῦ πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, κ. Ἠσαΐου, συμμετασχούσης πλειάδος κληρικῶν. Ἐν συνεχείᾳ, οὗτος ἒσχεν κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἠσαΐου, εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον αὐτόσε.

10, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας, τελεσθείσης διά τούς ἀραβοφώνους πιστούς, ἀραβιστί, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Θεοφίλου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Παρέστη κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἀκαδημαϊκῆς περιόδου τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὑπό τοῦ Πανιερωτ. Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου, τῆς ὁμωνύμου περιοχῆς τῆς Λευκωσίας, μετά τήν ὁποίαν ὡμίλησεν ὁ κ. Χαραλαμπίδης.

Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν

Παρηκολούθησε τήν παραδοσιακήν Μουσικήν Ἐκδήλωσιν «Ἂρωμα τῆς θάλασσας τῆς Ἀνατολῆς», εἰς τό Ἀρχοντικόν «Ἀξιοθέας», Χρυσοπολίτισσας.

11, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ἀποστόλου Βαρνάβα, εἰς Καμάρες Λάρνακος, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν. Παρεκάθησεν εἰς πρόγευμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου π. Θεοδοσίου.

16, Παρασκευήν, παρέστη εἰς τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ Συνεδρίου «Ἃγιος Νεόφυτος, Ἒγκλειστος, 800 χρόνια ἀπό τήν κοίμησίν του», τό ὁποῖον ἒλαβεν χώραν εἰς τό Ξενοδοχεῖον, «St. George», εἰς Πάφον, διοργανωθέν ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Κύπρου καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου. Παρηκολούθησεν πάσας τάς παρουσιάσεις τῶν Συνέδρων.

17, Σάββατον, παρηκολούθησε τάς εἰσηγήσεις τῆς ἡμέρας καί τό ἀπόγευμα συνεχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὑπαιθρίως, πρό τῆς Ἐγκλείστρας.

18, Κυριακήν, μετέσχεν τοῦ ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταν-τίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου καί παρέστη εἰς τήν τελετήν Ἐγκαινίων τοῦ νεωστί ἐπανασυσταθέντος Μουσείου τῆς Μονῆς. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Μονῆς ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τό Ξενοδοχεῖον «St. George».

Ἐσπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης καί τήν Ἁγίαν Μονήν, ἢ Μονήν τῶν Ἱερέων, τῆς Ἐπαρχίας Πάφου.

19, Δευτέραν, ἐδέχθη α) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ, μετά τοῦ ὁποίου ἐμελετήθη ἡ δυνατότης προσθήκης ὀρόφου εἰς τό κτήριον Λήδρας, β) τήν οἰκογένειαν Ἀντωνίου Σουτοπούλου, γ) τούς κ. κ. Ἀντώνιον Ἀντωνιάδην καί Παναγιώτην Τσιγάνην. Μετέσχε τῆς συσκέψεως τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ κτηριακοῦ Συγκροτήματος See Green Garden, λαβούσης χώραν εἰς τό Γραφεῖον αὐτοῦ.

22, Πέμπτην, ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Δημάρχου Ὓψωνος, κ. Παντελῆ Ε. Γεωργίου, εἰς τό γραφεῖον αὐτοῦ καί ὁμοῦ ἐπεσκέφθησαν τήν περιοχήν Ἁγίου Σίλα. Ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ, ἒνθα συνηντήθη μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί τῶν πατέρων καί παρεκάθησεν εἰς τήν τράπεζαν τῆς Μητροπόλεως. Τό ἑσπέρας, προέστη ἀγρυπνίας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἡ ὁποία ἐπερατώθη τήν ἑπομένην,

23, Παρασκευήν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τελέσας, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐφημερίων, Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Παρθενίου, τήν ἀρχαιοπρεπῆ θείαν Λειτουργίαν, σχοῦσαν τήν ἀρχήν αὐτῆς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τήν σύνταξιν τῆς ὁποίας ἀποδίδουν εἰς τόν Ἃγιον Ἰάκωβον, τόν πρῶτον Ἱεράρχην αὐτῆς. Παρέστη εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐν Λευκωσίᾳ, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Μηνύματος, τοῦ Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Παγκρατίου Ἠλιάδη.

24, Σάββατον, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Χρυσορογιατίσσης, ἒνθα ἒλαβεν χώραν ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Παγκρατίου, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύρπου κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργησάντων τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Πάφου κ. Γεωργίου, Κιτίου κ. Νεκταρίου καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα αὐτόθι.

25, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Φανερωμένης καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσεν τήν ἀρχαιοπρεπῆ θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ γάμου ἐπί τούς κ. Μιχαήλ Kuzovlev καί κ.  Λυδίαν Severina, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, μέ παράνυμφον αὐτῶν τόν κ. Χρηστάκην Μάρκου.

27, Τρίτην, ἐδέχθην α) τόν κ. Ἀντώνιον Ἀντωνιάδην, Δικολάβον, β) τόν κ. Δημήτριον Μενοίκου καί γτήν οἰκογένειαν Μαρίας καί Ἀλεξάνδρου Frel.

29, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν Ἐπιστήμονα συντηρητήν, κ. Σταῦρον Ἀνδρέου.

 

30, Παρασκευήν, συνηντήθη μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Σάββα Χατζηγαβριήλ, εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἁγίου Σίλα. Ἐν συνεχείᾳ ἒσχεν συναντήσεις α) μετά τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Νικολάου Ἀθανασίου, πρός ἐκπόνησιν σχεδίων διά τήν ὡς ἂνω περιοχήν καί β) μετά τοῦ κ. Mano Fatho. Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς Μητροπόλεως καί συνεζήτησεν μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.

31, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ναόν τῆς Ἐξαρχίας.