Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2020.

 IMG-20200915-WA0014

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον τοῦ ἒτους 2020, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου:

 1, Τρίτην, ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου τῆς Ἰνδίκτου καί τήν θ. Λειτουργίαν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐπεσκέφθη τήν Πρεσβείαν τοῦ Ἰσραήλ, ἐπί καθήκοντι. Ἐδέχθη τόν Πρωτοπρεσβύτερον π. Θεμιστοκλῆν Χατζηϊωάννου, ἀπευθύναντα πρόσκλησιν διά τήν πανήγυριν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς Ὀρόκλινην. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον μετά κληρικῶν, παρατεθέν εἰς Δάλι.

2, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν μηχανικόν κ. Μάριον Σολωμοῦ καί ἀκολούθως, ἒψαλεν κατά τήν Παράκλησιν εἰς τόν Ἃγιον Φιλούμενον, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη τόν ἀριστεύσαντα μαθητήν καί ὑποψήφιον φοιτητήν κ. Ἀντώνιον Ἰμαντί, ἀναχωροῦντα δι’ ἀνωτέρας σπουδάς εἰς Ἀθήνας.  Ἐδείπνησεν, προσκεκλημένος τοῦ κ. Νίκου El-Khatib, μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ νέου Ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημίου, εἰς τήν Κύπρον, Dr. Mark Anton τῆς συζύγου αὐτοῦ Lana Mdawar καί Διοικητικῶν στελεχῶν κ.κ. Jeo Brahim Farid.

3, Πέμπτην, μετέβη ὑπηρεσιακῶς εἰς τήν Πρεσβείαν τοῦ Ἰσραήλ, δι’ ἐπικύρωσιν μαρτυρίας κτηματικῆς ὑποθέσεως Καισαρείας. Ἐπεσκέφθη τόν Σχολάρχην τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Βενέδικτον Ἰωάννου καί συνεζήτησεν τήν ἐγγραφήν τῶν φοιτητῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

5, Σάββατον, προσῆλθεν εἰς τό δεῖπνον τοῦ ζεύγους Λείας καί Λαζάρου Κιρτομηλίδου, πρός τιμήν τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, Ἀντιστρατήγου κ. Δημοκρίτ. Ζερβάκη.

6, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, Ὀρόκλινης, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεμιστοκλέους Χατζηϊωάννου πρόγευμα, εἰς τό Ξενοδοχεῖον Lebay.

7, Δευτέραν, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ κ. Πέτρου Σολωμοῦ, τήν κ. Σωτηρούλαν Κακουρή, δι’ ὑποθέσεις τῆς Ἐξαρχίας εἰς τό Δημαρχεῖον Λευκωσίας. Τό ἑσπέρας, προέστη τῆς Ἀγρυπνίας, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐλειτούργησεν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Παναγίας.

10, Πέμπτην, μετέσχε τοῦ πολυαρχιερατικοῦ συλλειτούργου, ἐπί τοῖς  ὀνομα-στηρίοις τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πάνω Δευτερᾶς καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ γεῦμα, εἰς τό Μητροπολίτικόν Μέγαρον, εἰς Ἐπισκοπειό. Ἐτέλεσεν μετά πλειάδος πρεσβυτέρων καί διακόνων, τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν νέων Ἀντωνίου Πραστίτη καί Θεοφανοῦς Κωνσταντίνου, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας Φανερωμένης, εἰς Λάρνακαν καί παρεκάθησεν εἰς τό γαμήλιον δεῖπνον.

11, Δευτέραν, ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖον του, α) τόν ἱεροψάλτην κ. Γεώργιον Χατζηπιερῆν, β) τό ζεῦγος Ἑλένης καί Ἀνδρέου Ζένιου, β) τόν δικηγόρον τῆς Ἐξαρχίας κ. Ἀνδρέαν Ταμάσιον μετά τοῦ ὁποίου συνεζήτησεν θέματα τῆς Ἐξαρχίας καί δ) τόν κ. Ἀνδρέαν Χριστοδούλου.

12, Σάββατον, συνελειτούργησεν τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐα, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πάνω Δευτερᾶς, διά τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Θεοφίλου (Khalil Khoury). Ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, εἰς τόν Μητροπο-λιτικόν Ναόν Κοκκινοτριμυθιᾶς καί παρεκάθησεν εἰς τήν ὑπ’ αὐτοῦ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν.

13, Κυριακήν, προέστη ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου, μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Πάνω Λευκάρων, ἐκήρυξεν καί συνεχάρη τῷ Οἰκονόμῳ π. Χριστομαρίῳ Παπαγεωργίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει Εἰκοσιπενταετίας Ἱερωσύνης αὐτόθι, ἐπιδούς αὐτῷ εἰς ἀνάμνησιν, ἐπιστήθιον Σταυρόν. Ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ, τῆς κωμοπόλεως Ὀλυμπίων καί ὡμίλησεν σχετικῶς πρός τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως.

14, Δευτέραν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐλειτούργησεν, ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον καί ἐτέλεσεν τήν Ὓψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διανείμας τοῖς πιστοῖς κλάδους βασιλικοῦ.

15, Τρίτην, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον τοῦ ζεύγους Χρύσως καί Μίκυ Ἀργυροῦ.

16, Τετάρτην, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί ὡμίλησεν διά τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου, ἰδία  τήν τριπλῆ ἰδιότητά του, ὡς Ἱεραποστόλου, Ὁσίου καί Μάρτυρος. Προσεκύνησε τό σπήλαιον τοῦ Ἁγίου καί ἐδέχθη τό κέρασμα καί ὠραιοτάτην Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, προσφερθεῖσαν ὑπό τήν Καθηγουμένης, ὁσιωτάτης Μοναχῆς Προδρόμης.

17, Πέμπτην, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ. Παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἱερωνύμου Πυλιώτη.

18, Παρασκευήν, ἐδέχθη εἰς σύσκεψιν τούς κ.κ. Θέμον Δημητρίου, Πολιτικόν Μηχανικόν, Ἰωάννην Ἀγησιλάου καί Γεώργιον Καλαβᾶν, Ἀρχιτέκτονας, πρός μελέτην καί ἀντιμετώπισιν ἐκκρεμούντων τεχνικῶν θεμάτων, εἰς τό κτήριον τῆς Ἐξαρχίας.

19, Σάββατον, παρέστη εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας ἀραβιστί ὑπό τοῦ νεωστί χειροτονηθέντος π. Θεοφίλου (Khalil Khoury), τόν ὁποῖον συνεχάρη, ἐπιδούς αὐτῷ ἐπιστήθιον σταυρόν. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν δημοσιογράφον κ. Alexander Vozniesensky. Μετέσχεν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόθι.

20, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί τά Μνημόσυνα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κηρύξας τόν θεῖον λόγον. Ἐπεσκέφθη τήν οἰκίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀνθυπασπιστοῦ Γεωργίου Μιχαηλίδου καί συνελυπήθη τούς οἰκείους αὐτοῦ.

Ηὐλόγησεν τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως, τελεσθέν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐπί τοῦ τέκνου τῶν κ. Μεντέγια Μεζιρίδου καί κ. Ἂικ Ἐριτσίδου, ὀνομασθέντος Γεώργιος. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν πρός τιμήν του δεῖπνον εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κ. Νίκου El-Khatib, εἰς Μοναγρούλι.

21, Δευτέραν, ἐτέλεσεν Τρισάγιον εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιερέως π. Βασιλείου Stoykov, διατελέσαντος ἐπί δεκαετίας Καθηγητοῦ τῆς Πατρολογίας, τῆς ἐν Ἁγίᾳ Πετρουπόλει Πνευματικῆς Ἀκαδημίας καί Μέντορος εἰς τήν μεταπτυχιακήν ἐργασίαν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου. Ἐδέχθη 1) τήν κ. Ἐλιάναν Χατζηϊωάννου, Ἐπιθεωρητρίαν Μέσης Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως διά τά Θρησκευτικά καί 2) τόν Αἰδεσιμολ. π. Παναγιώτην Ἐλπιδοφόρου, Ἐφημέριον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Μονοβόλικου Λεμεσοῦ.

23, Τετάρτην, ἐδέχθη 1) τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονὀμον π. Νικόλαον Νικολάου, ἐφημέριον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, Συνοικισμοῦ ΑΗΚ, 2) τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον π. Θεόφιλον (Khalil) Khoury, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, μετά τοῦ Διακόνου π. Ἰακώβου Ayoub καί 3) τόν κ. Alexander Logvinienko. Ἐχαιρέτησεν μέσω Zoom ἀγγλιστί καί διαδικτυακῶς, ἐκ μέρους τοῦ πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ΄, τήν παρουσίασιν τῆς καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ICOMOS, μέ θέμα: «Ἡ ψηφιακή ἀποκατάστασις τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου».

24, Πέμπτην, ἐδέχθη μετά τήν 14ήμερον ἀπομόνωσιν αὐτοῦ λόγῳ Κορονοϊοῦ, ἀπό τῆς ἀφίξεώς του, τόν νεανίαν κ. Daoud Daoud, προερχόμενον ἐκ Ζαμπάμπδε Παλαιστίνης, ὁ ὁποῖος, μέ τάς εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀφἰχθη πρός ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς, εἰς τό Πανεπιστήμιον Κύπρου καί θά φοιτήσῃ ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν. Ἐπεσκέφθη τόν τραυματισθέντα κ. Μίκυ Ἀργυροῦ, εἰς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον.

25, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.  Ἱερωνύμου Πυλιώτου, τόν Διευθυντήν τοῦ Γραφείου τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Λοΐζον Μιχαήλ καί συνηντήθη μετά τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Νουρή.

Παρέστη εἰς τήν τελετήν Ἀποφοιτήσεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, λαβοῦσαν χώραν εἰς τό προαύλιον τῆς Σχολῆς, παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, δέ προσῆλθεν εἰς τήν δεξίωσιν.

26, Σάββατον, ἐκκλησιάσθη συμπροσευχόμενος εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, παρά τήν Ἀρχιεπισκοπήν, λειτουργήσαντος τοῦ Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου. Ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

27, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Λευκωσίας, ἐλειτούργησεν καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον. Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσεν τό Τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μιχαήλ Φρειδερίκου, ἱδρυτοῦ τοῦ ὁμωνύμου Πανεπιστημίου καί ἐπεσκέφθη τήν οἰκίαν τοῦ ἐκλιπόντος, πρός ἒκφρασιν συλλυπητηρίων.

28, Δευτέραν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, τοῦ Ἐγκλείστου, Ἀνθουπόλεως, ἐλειτούργησεν μετά τῶν ἱερέων αὐτοῦ καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον. Ἒλαβεν ἀναμνηστικόν δῶρον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἀνδρέου Σπυρίδη καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν πρόγευμα αὐτόθι. Ἐπεσκέφθη τόν νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος κ. Θεοχάρην Λαλάκον, συνεχάρη αὐτῷ διά τήν ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων αὐτοῦ καί ἐξέθεσεν αὐτῷ τήν ἀποστολήν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ, ὡς καί τά ἀπασχολοῦντα αὐτήν θέματα.

29, Τρίτην, ἐπεστάτησε τάς ἀρξαμένας, τήν προτεραίαν, ἐργασίας ἀνακαινίσεως τοῦ παρακειμένου κτηρίου τῆς Ἐξαρχίας.

30, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν ἐργολάβον κ. Ihab Alsadi, διά θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν ἀνακαίνισιν τοῦ κτηρίου ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν καί τήν σειράν προτεραιό-τητος τῶν ἐργασιῶν. Ἐδέχθη τόν κ. Alexander Logvinienko. Συνεσκέφθη εἰς τό Γραφεῖον τῆς Ἐξαρχίας μετά τῶν Μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συγκροτήματος Sea Green Garden, Πύλας, τῆς ὁποίας τυγχάνει μέλος, ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτῆς κ. Ἀνδρέαν Νικολάου.