Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2019.

 

25-12

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ὁ ὁποῖος:

1, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ὁρμηδείας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν αὐτόσε ἐφημερίων, Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμων Σεργίου Σεργίδου καί Γεωργίου Κωνσταντίνου καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον.

3, Τρίτην, ἐδέχθη α) τόν Οἰκονόμον π. Δημήτριον Παπαντώνην, β) τούς κ.κ. Εὐστάθιον Κ. Εὐσταθίου καί Εὐστάθιον Ἰ. Εὐσταθίου, δικηγόρους.

5, Πέμπτην, ἐδέχθη 5μελῆ ὁμάδα ρώσων συμφοιτητῶν του, ἐκ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως. Ἐχοροστάτησε εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Λυκαβηττοῦ, κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου καί ἐκήρυξεν.

6, Παρασκευήν, Ἐχοροστάτησε κατά τόν ὃρθρον, ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Λακατάμειας. Ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ δικηγόρου κ. Στ. Δρυμιώτη.

7, Σάββατον, ἐπεσκέφθη μετά προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας, τάς Ἱεράς Μονάς Σφαλαγγιωτίσσης καί Σύμβουλα.

8, Κυριακήν, ἐχοροστάτησε κατά τόν ὃρθρον, ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, μετά προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας.

9, Δευτέραν, ἐπεσκέφθη μετά προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας τήν Ἱεράν Μονήν Μαυροβουνίου.

10, Τρίτην, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου.

11, Τετάρτην, ἐχοροστάτησε κατά τόν ὂρθρον, ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Ὁσίων Νόμωνος καί Βηχιανοῦ, τῆς Κοινότητος Ἀνάγειας, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτῶν. Ἐτέλεσεν Τρισάγιον ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ συμφοιτητοῦ αὐτοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, (κατά κόσμον Μιχαήλ Panas, ἐκ Μολδαβίας). Συμπροσηυχήθη κατά τόν ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

12, Πέμπτην, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος. Ὡμίλησεν εἰς τήν αἲθουσαν «Θεάτρου Ἓνα», προσκεκλημένος τοῦ Δρ-ος Κλείτου Ἰωαννίδου, μέ θέμα: «Ἐπί τοῖς ἲχνεσιν τοῦ Κυρίου», μέ ἐπίκεντρον τήν Βηθλεέμ. Παρηκολούθησε τήν παρουσίασιν βιβλίου: «Ἡ κυνηγός Εἰκόνων», ἀναφερομένου εἰς τήν κ. Τασούλα Χατζητοφῆ, μετά χαιρετισμοῦ τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν καί Ἒργων κ. Κ. Πετρίδη. Ἐδείπνησεν, προσκεκλημένος τοῦ ζεύγους Μ. Ἀργυροῦ.

13, Παρασκευήν, ἱερούργησε κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς μακαριστῆς Ἀνδρούλας Ἓλληνα, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, εἰς Ἃγιον Δομέτιον. Ὑπεδέχθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν, τόν Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπον Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρον.

14, Σάββατον, συνώδευσε τόν Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπον Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρον εἰς τήν συνάντησιν αὐτοῦ μετά τοῦ Μακαριωτ. Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ γεῦμα. Τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, Τσακιλεροῦ, Λάρνακος καί ἐκήρυξεν.

15, Κυριακήν, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὂρθρον, ἐλειτούργησεν καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

17, Τρίτην, μετέβη εἰς Ἃγ. Σίλαν, μετά τῶν κ. κ. Μίκυ καί Μαρίνου Ἰορδάνου καί τοῦ ἐργολάβου κ. Ν. Παπᾶ, πρός ἐπιθεώρησιν τῆς οἰκοδομῆς τοῦ Ἐμπορικοῦ Κέντρου καί ἒσχεν συνάντησιν εἰς τόν Δῆμον Ὓψωνος, μετά τοῦ Δημάρχου κ. Παντελῆ Γεωργίου, διά περιουσιακά θέματα τῆς Ἐξαρχίας.

19, Πέμπτην, ἐτέλεσεν Τρισάγιον ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Διοδώρου καί ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ. Ηὐλόγησε τούς φοιτητάς τῆς Ἐξαρχίας νά ψάλλουν τά Κάλανδα εἰς τό Ὀγκολογικόν Κέντρον τῆς Τραπέζης Κύπρου καί εἰς τό Μακάρειον Νοσοκομεῖον, ὃπου διένειμαν δῶρα εἰς τά παιδιά, ἐκ μέρους τῆς Ἐξαρχίας. Παρέστη εἰς τήν Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν τοῦ Ἑλληνο-ρωσικοῦ Σχολείου Λευκωσίας «Γνώσις» καί διένειμε δῶρα εἰς τούς μικρούς μαθητάς, ἐκ μέρους τῆς κ. Τατιάνας Altushkin.

20, Παρασκευήν, ἐδέχθη τήν Χορωδίαν τοῦ Τακτικοῦ Συγκροτήματος τῆς 23ης Ἐπιλαρχίας Ἁρμάτων, (ΤΣ23 ΕΑΡ), συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ταξιάρχου κ. Παναγιώτου Παντελίδου, ἡ ὁποία ἒψαλεν τά κάλανδα τῶν Χριστουγέννων.

21, Σάββατον, ἐλειτούργησεν σλαυωνιστί, ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ, ψαλλόντων μελῶν τῆς χορωδίας, φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου καί ἐδεξιώθη αὐτούς εἰς γεῦμα. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόθι.

22, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον, λειτούργησεν καί κήρυξεν ες τόν ερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, εἰς τόν Λυθροδόντα.

23, Δευτέραν, ὑπεδέχθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τερνουπόλεως καί Κρεμένσκυ κ. Σέργιον, ἐπικεφαλῆς ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας, τούς ὁποίους ἐξενάγησεν εἰς τό Συγκρότημα τῆς Ἐξαρχίας καί ἐδεξιώθη, ἀπονείμας αὐτοῖς ἀναμνηστικά δῶρα. Ἐπεσκέφθη τό Δικηγορικόν Γραφεῖον τῶν κ. κ. «Κ. Κ. καί Συνεργατῶν». Παρηκολούθησε τήν ὀργανωθεῖσαν Συναυλίαν τοῦ Δήμου Λευκωσίας, εἰς τό θέατρον «Παλλάς», ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων.

24, Τρίτην, προέστη τῆς ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί συμπροσηυχήθη κατά τήν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου.

Προέστη τῆς νυκτερινῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν καί ἐτέλεσεν τήν θείαν λειτουργίαν πανηγυρικῶς, περατωθεῖσαν τήν 2:00 πρωϊνήν ὣραν, τῆς

25, Τετάρτης, μετά τήν ὁποίαν ἠκολούθησεν τράπεζα διά τούς ἑορταστάς, εἰς τούς χώρους τῆς Ἐξαρχίας. Παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα τήν μεσημβίαν, εἰς τό ὁποῖον προσῆλθον κληρικοί, φοιτηταί καί φίλοι τῆς Ἐξαρχίας.

26, Πέμπτην, ἐχοροστάτησσεν καί ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου, εἰς Ἀρχάγγελον. Ηὐλόγησεν τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τοῦ ζεύγους Νίκης καί Κυριάκου Κυριάκου, τελεσθέν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί προσῆλθεν μετά τῶν φοιτητῶν εἰς τό ἑόρτιον γεῦμα τῆς οἰκογενείας Λείας καί Λαζάρου Κιτρομηλίδου, εἰς Λακατάμειαν.

27, Παρασκευήν, ὑπεδέχθη τόν Ἒξαρχον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Νιτρίας κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Διακόνου Διονυσίου, εὐχηθέντα ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων. Ἐδέχθη α) τόν ἐξ Ἰορδανίας φοιτητήν τῆς Θεολογίας, εἰς τήν Θεσσαλονίκην, κ. Ἠλία Μεντινάτ καί β) τόν Διευθυντήν τοῦ Ἑλληνο-ρωσικοῦ Σχολείου Λευκωσίας, Dr. Chrys Mardapittas μετά συζύγου, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. π. Γενναδίου Antonov καί τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ, ὑποβαλλόντας αὐτῷ ἑορτίους εὐχάς.

28, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τόν ἑσπερινόν, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

29, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου, εἰς Ὀρόκλινην, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν.

31, Τρίτην, ἐδέχθη ὁμάδα Ρωσοφώνων πιστῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Παναγίας Σεμιστρέλναγια, ὑπό τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Π. Σέργιον, οἱ ὁποῖοι ἒψαλον τά κάλανδα τῶν Χριστουγέννων. Τό ἑσπέρας συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγ. Βασιλείου εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί ἒκοψε τήν Βασιλόπιτταν.

 

Ἐκπροσωπήσεις:

Ἀπόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου ἐκ τῆς Ἐξαρχίας, πάσας τάς προγραμματισθείσας ἀκολουθίας ἐτέλεσεν, ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Ἀρέστη.