Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2019.

 

IMG-20191023-WA0043

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Ὀκτώβριον τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ὁ ὁποῖος:

1, Τρίτην, ἐπέστρεψεν ἐξ  Ἱεροσολύμων εἰς Κύπρον.

2, Τετάρτην, ἐδέχθη αἲτημα τῆς κ. Nusiba Taha, ἐξ Ἰόππης διά τήν μεταστροφήν αὐτῆς εἰς τήν χριστιανικήν πίστιν, διά Βαπτίσματος. Ἐπελήφθη ἐκκρεμοτήτων τῆς Ἐξαρχίας καί τό ἀπόγευμα μετά τῶν κ.κ. Μίκυ καί Μαρίνου Ἰορδάνου, ἐπεσκέφθη τήν κτηματικήν ἒκτασιν εἰς τήν τοποθεσίαν Νέα Λήδρα, παρά τό Ἰδάλιον.

4, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη τήν Ἀρχιεπισκοπήν καί ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Τριφυλίου, ἐπί θεμάτων Τυπικοῦ.

5, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τήν ἀραβικήν, τελεσθείσης εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου. Ηὐλόγησεν τήν τέλεσιν αὐτόθι τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως, ἐπί τήν μεταστραφεῖσαν εἰς τήν χριστιανική πίστιν, Nusiba Taha (ὀνομασθεῖσαν Μάριαμ), ἐξ  Ἰόππης, τελεσθέντος ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου. π. Νεοφύτου Κάραμ. Ἐπεσκέφθη τό οἰκοδομούμενον κτήριον εἰς Ἃγιον Σίλα Λεμεσοῦ, ὁμοῦ μετά τῶν συνεταίρων τῆς οἰκογενείας Ἰορδάνου καί ἐγευμάτισεν αὐτόθι. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Ραφαήλ Σαββίδου καί Ἀνδρονίκης Εὐαγόρου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Παντανάσσης, εἰς Πάφον. Παρέστη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ.

6, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη τούς κ. Alexander Logvinienko καί τόν γνωστόν φωτογράφον κ. Stanislav Knop, προσκαλέσας αὐτούς εἰς γεῦμα.

7, Δευτέραν, παρέστη εἰς τήν τελετήν ἀποκαλύψεως πλακός, ἐπί τῆς δυτικῆς εἰσόδου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πάντων τῶν ἐν τῆ Ρωσίᾳ διαλαμψάντων ἁγίων, εἰς Ἐπισκοπειό, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου καί τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινείου Ἑταιρείας κ. Stepashin, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τοῦ προσκυνήματος Ρωσία-Κύπρος-Ἱεροσόλυμα. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἠσαΐου, ἐπίσημον γεῦμα αὐτόθι.

8, Τρίτην, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν, εἰς τόν ἑορτάζοντα ἱερόν Ναόν ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, εἰς τό Τσέρι, ὡμίλησεν καί ἠγήθη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ναοῦ.

9, Τετάρτην, ἐχοροστάτησεν κατά τόν ὂρθρον, αὐτόσε, ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, ὡμίλησεν καί προέστη τῆς περιφορᾶς τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ναοῦ. Ἐδέχθη τόν ἰδιοκτήτην τοῦ κτήματος τοῦ ἁγίου Μαρίου κ. Γεώργιον Κωνσταντίνου, ἐξ Αὐστραλίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ κ. Γεωργίου Ζησίμου. Ηὐλόγησεν τήν ἒναρξιν ἐργασιῶν ἐπιχρυσώσεως τοῦ Εἰκονοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας.

10, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον Γερίου π. Δημήτριον Παπαντώνην. Παρέστη εἰς τήν τελετήν ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς τοῦ Evgenii Primakov, εἰς τό προαύλιον τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν αὐτόθι.

11, Παρασκευήν, ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐπάρχου Λευκωσίας κ. Μαρίου Παναγίδη, διά θέματα, ἀφορῶντα εἰς τήν Ἐξαρχίαν. Παρέστη, τό ἑσπέρας καί ἐχαιρέτησεν τήν ἐκδήλωσιν τῶν Γυψωτῶν, εἰς τό Τρίκκης Πάλας Λεμεσοῦ, πρός τιμήν τοῦ ἐθνομάρτυρος καί ἁγιοταφίτου κληρικοῦ, Ματθίου Παυλίδου.

13, Κυριακήν, συμπροσηυχήθη εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου. Ἀνεχώρησεν διά τήν Λευκορωσίαν, προκειμένου ἳνα παραστῇ εἰς τάς ἐκδηλώσεις μνήμης τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λένινγκραντ καί Νόβγκοροντ Νικοδήμου.

14, Δευτέραν, συνελειτούργησεν τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Μίνσκ καί Ζασλάβ κ. Παύλῳ, Ἐξάρχῳ πάσης Λευκορωσίας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σκέπης, ἐπί τῇ ἑορτῇ ταύτῃ. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα αὐτόθι. Ἐπεσκέφθη τόν ἱερόν Ναόν τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Νιέβσκυ καί τήν σπουδαίαν γυναικείαν ἱεράν Μονήν ἁγίας Ἐλισάβετ τῆς πριγκηπίσσης, μετά τήν ὁποίαν, οἱ ἐνορίτες τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίας Τριάδος, τῆς πόλεως Σμολέβιντσι, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον  Μπορίσοβσκυ κ. Βενιαμίν, ἐπεφύλαξαν θερμήν ὑποδοχήν εἰς τόν Μητροπολίτην κ. Τιμόθεον καί παρέθεσαν πρός τιμήν αὐτοῦ δεῖπνον, τῇ φροντίδι τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικοδήμου Pashkov, ὃστις καί εἶχεν ὁρισθῆ ἐπίσημος συνοδός τοῦ Σεβασμιωτάτου.

15, Τρίτην, ἐπεσκέφθη τόν μεγαλοπρεπῆ ἱερόν Ναόν-Μνημεῖον τῶν Ἁγίων Πάντων καί ἐξεναγήθη εἰς τό αὐτόθι Μουσεῖον τῶν πεσόντων. Ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Παύλου καί τοῦ ἐπιτίμου Ἐξάρχου Λευκορωσίας κ. Φιλαρέτου, εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, ἒνθα καί παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα. Ἐν συνεχείᾳ, παρέστη συμποσευχόμενος εἰς τό Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Νικοδήμου, τελεσθέν εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς πόλεως Μίνσκ ὑπό τοῦ Μητροπολίτου κ. Παύλου, εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Πνεύματος. Μετέσχεν ἀκολούθως τῆς ἐναρκτηρίου συνεδρίας τῆς Διεθνοῦς Συνδιασκέψεως, μέ θέμα «Μητροπολίτης Νικόδημος, ἡ διακονία του εἰς τήν Ἐκκλησίαν», εἰς τήν Δημοτικήν αἲθουσαν «Ράτουσα», παρεκάθησεν εἰς τό προεδρεῖον μετ’ ἂλλων ὁμιλητῶν καί ἀνεφέρθη εἰς τήν δυναμικήν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου, ἐκ τῶν ἀπομνημονευμάτων αὐτοῦ. Παρέστη εἰς τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν εἰς τό Ξενοδοχεῖον Garni.

16, Τετάρτην, μετέσχεν εἰς τήν συνεδρίαν τῆς Συνδιασκέψεως-Στρογγυλῆς Τραπέζης», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπομπρούϊ-σκαγια καί Μπίχοβσκαγια κ. Σεραφείμ. Παρέστη εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως  Βιβλίου, «Radost i Slovo», τήν ὁποίαν διωργάνωσεν τό Τμῆμα  Ἐκδόσεως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὑπό τόν Μητροπολίτην Καλούγας κ. Κλήμεντα, εἰς τό κτήριον «Dom Moskva», ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἐξαρχίας Λευκορωσίας, ὑπό τόν Μητροπολίτην κ. Παῦλον. Εἶτα προσῆλθεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα καί ἐχαιρέτησεν τήν ὁμήγυριν. Μετά τό γεῦμα ἐπεσκέφθη τήν Πνευματικήν Ἀκαδημίαν Μίνσκ, ἒνθα τόν ὑπεδέχθη καί ἐξενάγησεν ὁ Διευθυντής Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος. Ἐπεσκέφθη τήν ἀνδρῶαν ἱεράν Μονήν Εὐεγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Liadi, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Βενιαμίν, ἒνθα καί ἡ ἓδρα αὐτοῦ.  Ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἀεροπορικῶς διά τήν Μόσχαν.

19, Σάββατον, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Κύπρον. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

20, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον εἰς τόν ἱερόν Ναόν Φανερωμένης, Λευκωσίας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον. Παρεκάθησεν εἰς τό προσφερθέν πρωϊνόν αὐτόθι. Ἐτέλεσεν τόν ἁγιασμόν εἰς τήν οἰκίαν Βασιλικῆς Κοντογιάννη καί Michael Deconinck, εἰς τήν Λάρνακαν καί ἐγευμάτισεν μετ’ αὐτῶν καί τῆς οἰκογενείας Στυλιανοῦ Ταμασίου. Ἀκολούθως, ἐδέχθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν ὁμάδα ρώσων προσκυνητῶν, ὑπό τόν κ. Ἀλέξανδρον Frel, ὡμίλησεν πρός αὐτούς καί ἒδωσεν εἰς αὐτούς, ὡς εὐλογίαν εἰκόνας τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ ἁγιοταφίτου.

22, Τρίτην, ἐχοροστάτησεν ἀργά τό ἑσπέρας εἰς τήν ἀγρυπνίαν, ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἀκολούθως ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ.

24, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν ἰατρόν Δρ. Γεώργιον Σκάρπαν. Ἐδείπνησεν προσκεκλημένος τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου π. Ἀνδρέου Ἀγαθοκλέους, εἰς Λάρνακαν.

25, Παρασκευήν, παρέστη εἰς τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ἐπί τῇ Ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, 1940. Μετέσχε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

26, Σάββατον, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Βαρνάβα, Κάτω Πολεμιδίων, Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, πανηγυρίζοντος τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου καί παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Τύχων, εἰς τό παραλιακόν ἐστιατόριον «Τό Κυπριακόν». Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν. Ἀνέθεσεν εἰς τόν παρεπιδημοῦντα ἐν Κύπρῳ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνόν Ἀλ-Ἀζράϊ, ἳνα τελέσῃ τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Ἀραβικήν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

27, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Μακεδονιτίσσης, προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τοῦ «Ὂχι» καί μετέσχεν τῆς πορείας πρός τό μνημεῖον τῶν πεσόντων, ὃπου ἐτέλεσεν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτῶν καί κατέθεσεν στέφανον. Ἐτέλεσεν τό μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Παναγιώτου Ξιούρουππα καί Μαρίας Εύθυμίου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ Ἀραδίππου.

28, Δευτέραν, ἐλειτούργησεν καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Νάπας, εἰς τήν Λεμεσόν καί προέστη τῆς Δοξολογίας, ἐπί τῇ ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, 1940. Παρέστη εἰς τήν ἐξέδραν μετά τῶν ἐπισήμων εἰς Λεμεσόν, διά τήν μαθητικήν παρέλασιν καί ἐφιλοξενήθη εἰς τήν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ.

29, Τρίτην, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐξαρχίας, Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π. Νικολάου τόν μηχανικόν τῆς Δημαρχίας κ. Λογίδην, εἰς τόν ὁποῖον ἐξέθεσαν τήν ἐπικτατοῦσαν κατάστασιν εἰς τό συγκρότημα, μετά τήν ἐπισυμβᾶσαν πλημμύραν. Τό ἑσπέρας, συνεχοροστάτησεν τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ κ. Ἠσαΐᾳ, κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν, εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεράποντος, ἐν Λυθροδόντι καί ἐτέλεσεν τήν ἀρτοκλασίαν. Μετέσχεν τοῦ δείπνου, εἰς τήν οἰκίαν Ἑλένης καί Ἀνδρέου Ζένιου.

30, Τετάρτην, ἐδέχθη 1) τόν ἀρχιτέκτονα κ. Γ. Καλαβᾶν καί συνεζήτησεν θέματα τοῦ κτηρίου τῆς Ἐξαρχίας καί 2) τόν Ἱερομόναχον Λάζαρον, τῆς ἱερᾶς Μονῆς Alatir, τῆς Δημοκρατίας Tshouvash, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος Μοναζουσῶν καί προσκυνητριῶν τῆς αὐτόθι γυναικείας Σκήτης, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

 

Ἐκπροσωπήσεις:

Ἀπόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου ἐκ τῆς Ἐξαρχίας, πάσας τάς προγραμματισθείσας ἀκολουθίας ἐτέλεσεν, ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Ἀρέστη.

Τήν Τρίτην, 15ην τοῦ μηνός, ὁ Σεβασμ. Κ. Τιμόθεος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρνάβα, Γραμματέως τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τήν ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἠλία Φωτοπούλου.