Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019.

 

 IMG-20190923-WA0000

          «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

          Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ὁ ὁποῖος:

1, Κυριακήν, χοροστάτησεν ες τόν ρθρον, τέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν καί κήρυξε τόν θεον λόγον ες τόν ερόν Ναόν Θείας ναλήψεως καί γίου Φιλουμένου τς ξαρχίας.

2, Δευτέραν, μετέσχε συσκέψεως τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συγκροτήματος Sea Green Garden, εἰς τό κτήριον τῆς Ἐξαρχίας.

3, Τρίτην, ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ὁρεστιάδος καί Σουφλίου, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί ἐφιλοξενήθη ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τό περικαλλές κτήριον τοῦ κάστρου.

4, Τετάρτην, ἐπεσκέφθη τούς ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως, περιηγήθη καί, ἐθαύμασε τό συσταθέν πλούσιον Μουσεῖον τῆς Μητροπόλεως καί ἀκολούθως μετέβη ες τήν εράν Μονήν γίας Παρασκευς, Διδυμοτείχου, νθα χοροστατήσας κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, τέλεσεν, τ παρακλήσει το οκείου εράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνο, τήν κουράν το δοκίμου μοναχο Χρίστου Χρίστου, μετονομάσας ατόν ες Παΐσιον Μοναχόν.

5, Πέμπτην, ἐξεπροσωπήθη πό το Γραμματέως τς ξαρχίας, Πανοσιολ. ρχιμ. Βαρνάβα Χρυσάνθου, κατά τήν ν τ ξενοδοχεί Hilton Park Λευκωσίς παρατεθεῖσαν δεξίωσιν, πό το ξοχωτάτου πρέσβεως τς Οκρανίας ν Κύπρ κ. Boris Humeniuc, πί τ 28 πετεί τς νεξαρτησίας τς χώρας.

6, Παρασκευήν, πανέκαμψεν ες Κύπρον. Τό ἑσπέρας, συν-εχοροστάτησεν μετ’ ἂλλων ἀρχιερέων, κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Βαρνάβα, εἰς Κοκκινοτριμυθιάν, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου.

7, Σάββατον, τέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τήν ες Διάκονον χειροτονίαν το Μοναχο Παϊσίου Χρίστου, ες τόν ερόν Ναόν Θείας ναλήψεως καί γίου Φιλουμένου τς ξαρχίας.

8, Κυριακήν, χοροστάτησεν ες τόν ρθρον, τέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν καί κήρυξε τόν θεον λόγον ες τόν ερόν Ναόν Θείας ναλήψεως καί γίου Φιλουμένου, τς ξαρχίας. Τήν μεσημβρίαν τς ατς μέρας, μετέβη ες εροσόλυμα.

9, Δευτέραν, τυχεν κροάσεως παρά τ Μακαριωτάτ Πατριάρχ εροσολύμων κ.κ. Θεοφίλ, παρά το ποίου λαβεν ελογίαν μεταφορς τς εκόνος το Τιμίου Σταυρο ες Κύπρον. Τήν μεσημβρίαν, πανέκαμψεν ες Κύπρον, κομίσας τό ποτεθησαυρισμένον ν τ Πανιέρ Να τς ναστάσεως Τίμιον Ξύλον, ες τόν ερόν Ναόν Παναγίας δηγητρίας, Παλαιομετόχου, νθα πεφυλάχθη θερμή ποδοχή. Ἐν συνεχείᾳ, μετέσχεν εἰς τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἠσαΐου καί ἀντηλλάγησαν ἑκατέρωθεν προσφωνήσεις, ἐπί παρουσίᾳ ἀρχιερέων.

10, Τρίτην, ἒλαβεν μέρος εἰς τό πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον, εἰς Παλαιομέτοχον, προεξάρχοντος τοῦ ἂγοντος τά ὀνομαστήρια, Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἠσαΐου.

12, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν κ. Γεώργιον Βουβάκον, Διευθύνοντα τῆς ἑταιρείας Medwaste treatment. Ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Νικολάου Νικολάου, Γραμματέως ἐν Ἐξαρχίᾳ, τό Πανεπιστήμιον Nicosia καί ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Πρυτάνεως κ. Φιλίππου Πουγιούτα, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ ἐλλογίμου καθηγητοῦ κ. Χρίστου Οἰκονόμου καί τοῦ Θεολόγου Δημοσιογράφου Λουκᾶ Παναγιώτου. Παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρυτάνεως πρός τιμήν αὐτοῦ, εἰς τό Πανεπιστήμιον.

13, Παρασκευήν, ἐδέχθη τούς κ. Sergei Logutenko, Α΄ Γραμματέα τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας καί κ. Evgenii Shkoliar. Ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Ὁδηγητρίας, Παλαιομετόχου, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον καί ἠγήθη τῆς Λιτανείας τοῦ ἐξ Ἱεροσολύμων ἀφιχθέντος Τιμίου Ξύλου, πέριξ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ. Ἒσχεν συνομίλιαν μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, διά τήν μεταφοράν τοῦ Τιμίου Ξύλου εἰς τήν ἐπαρχίαν αὐτοῦ.

14, Σάββατον, ἐχοροστάτησεν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Ὂρθρον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἀκολούθως δέ ἐτέλεσεν τήν περιφοράν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τήν Ὓψωσιν Αὐτοῦ, πέριξ τοῦ Ναοῦ. Παρέστη κατά τήν ἐγκαίνιον τελετήν τοῦ Ρωσικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, εἰς τήν περιοχήν Λυκαβηττοῦ καί ἐχαιρέτησεν τήν πρωτοβουλίαν. Ὑπεδέχθη τόν μεγάλον Εὐεργέτην τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐξαρχίας Κύπρου κ. Igor Altoushkin μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ Τατιάνας καί ἐξενάγησεν εἰς τό συγκρότημα, τήν ἀνέγερσιν τοῦ ὁποίου πλήρως ἐχρηματοδότησεν. Ἐτέλεσεν δέησιν ὑπέρ αὐτῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν. Τήν μεσημβρίαν, παρέθεσεν πρός τιμήν τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν γεῦμα, εἰς τήν Ἐξαρχίαν. Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, πρός τιμήν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, εἰς τόν προαύλειον χῶρον τῆς Μητροπόλεως εἰς Ἐπισκοπειό.

15, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν.

16, Δευτέραν, ὑπεδέχθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐκ Παλαιομετόχου, τόν ὁποῖον συνώδευσεν εἰς τήν Ἁγίαν Νάπαν, ὃπου ἐπεφυλάχθη παλλαϊκή ὑποδοχή ὑπό τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, διαφόρων ἐθνοτήτων, τῶν κληρικῶν τῆς περιοχῆς καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου καί τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν. Ἀκολούθως προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἀφίξει τοῦ Τιμίου Ξύλου εἰς τήν πόλιν καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί ρωσιστί πρός τούς πιστούς, μετά δέ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Δημητρίου.

Προσῆλθεν εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου, εἰς τήν ὁμώνυμον γυναικεῖαν Μονήν καί συνεχοροστάτησεν μετά τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Ἠσαΐου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐγεύθη τά προσφερθέντα κεραστικά ὑπό τῆς Καθηγουμένης, Ὁσιολογιωτάτης Μοναχῆς Προδρόμης.

18, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν ρῶσον Πρωτοπρεσβύτερον π. Genadij Antonov καί τό ἀπόγευμα ἐπεθεώρησεν μετά τῶν Μελῶν τοῦ Ρωσικοῦ Συμβουλίου, διά τήν ἀνέγερσιν ρωσοφώνου Σχολείου, τήν κτηματικήν ἒκτασιν τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τό Καϊμακλί, διά τόν αὐτόν σκοπόν.

19, Πέμπτην, ἐγευμάτισεν μετά τοῦ ζεύγους Μαρκέλλης καί Χρίστου Χριστοδούλου. Ἀνεχώρησεν διά τήν Θεσσαλονίκην.

20, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν εἰς τήν Μητρόπολιν, παρά τοῦ ὁποίου ἒλαβεν τήν ἂδειαν ἱεροπραξίας εἰς Βάπτισιν. Ηὐλόγησεν τήν ὑποδοχήν τῆς Εἰκόνος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου Παϊσίου, τήν ὁποίαν συνώδευσεν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ καί παρέδωσεν ἀσφαλῶς, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. Ἐτελέσθη τῇ εὐλογίᾳ αὐτοῦ, Παράκλησις εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν αὐτόθι, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Χρυσάνθου.

21, Σάββατον, ἐτέλεσεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Εὐόσμου, τό ἱερόν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος, τῆς θυγατρός τοῦ ζεύγους Μιχαέλλας καί Μάρκου Μαρκάκη, ὀνομασθείσης Ἀναστασίας. Ἀνεχώρησεν διά Κύπρον. Ηὐλόγησεν τήν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη, ἐπί τό τέκνον τοῦ ζεύγους Μαρίας καί Δημητρίου Μιχαήλ, λαβόν τό ὂνομα Ἀλέξανδρος.

22, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ, ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον καί ἠγήθη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ Εἰκόνος, πέριξ τοῦ Ναοῦ, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν. Συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

23, Δευτέραν, συμπροσυηχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, τελεσθείσης ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου.

25, Τετάρτην, ἀνεχώρησεν διά τήν Ἱερουσαλήμ.

26, Πέμπτην, ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Γ. Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Προέδρου τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, Μητροπ. Καπιτωλιάδος κ. Ἠσυχίου. Ἒλαβεν μέρος εἰς τήν παρρησίαν ὑπό τόν Μακ. Πατριάρχην, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ὑπεδέχθη εἰς τό Ξενοδοχεῖον Grand Park Hotel, τήν ἀφιχθεῖσαν προσκυνηματικήν ὁμάδα τῆς Ἐξαρχίας καί Ἑπταγωνίας.

27, Παρασκευήν, ἒλαβεν μέρος εἰς τήν Πατριαρχικήν θείαν Λειτουργίαν, διά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁμοῦ μετά πλειάδος ἀρχιερέων, προελθόντων μετά προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας, Σερβίας, Ἑλλάδος, Οὐκρανίας, καθώς καί κατά τήν ἐπακολουθήσασαν λιτανείαν καί τελετήν τῆς Ὑψώσεως εἰς τό Σπήλαιον τῆς Εὑρέσεως καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶ.

28, Σάββατον, συνοδοιπόρησεν μετά τῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος εἰς τό Σαραντάριον Ὂρος καί τήν Νεάπολιν, ἒνθα ὁ τάφος καί τό μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου. Ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἒνθα ἀνεφύη τό τρισύνθετον δένδρον.

29, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν αὐτόθι, συλλειτουργησάντων αὐτῷ Ἀρχιμανδριτῶν, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων, τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, τῆς Ρωσικῆς καί Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Προξένου τῆς Κύπρου. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον προσῆλθεν καί ὁ Μακ. Πατριάρχης.

30, Δευτέραν, συνώδευσεν τήν προσκυνηματικήν ὁμάδα εἰς τό Θαβώρειον Ὂρος, τόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς Ναζαρέτ, τήν Μονήν Κανᾶς καί τήν Τιβεριάδα.