Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

Ο ΒΟΣΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

 

 -M7RDtnu

           Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τήν Τετάρτην, 25ην Σεπτεμβρίου, 2019, ἀνεχώρησεν ἐκ Κύπρου διά τήν Ἱερουσαλήμ, προκειμένου ἳνα συμμετάσχῃ εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡ ὁποία κατά τό παλαιόν ἑορτολόγιον, ἀκολουθούμενον ὑπό τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, ἑορτάζεται τήν 27ην τοῦ μηνός.    Εἰς τήν ἁγίαν Πόλιν, ὁ Σεβασμιώτατος ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, μετά τοῦ ὁποίου συνζήτησεν θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐνῶ συνηντήθη ἐπίσης καί μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Προέδρου τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, Μητροπολ. Καπιτωλιάδος κ. Ἠσυχίου. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ἒλαβεν μέρος εἰς τήν παρρησίαν ὑπό τόν Μακ. Πατριάρχην, κατά τήν πανηγυρικήν κάθοδον ἐκ τοῦ Πατριαρχείου πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἀργότερον, ὑπεδέχθη εἰς τό Ξενοδοχεῖον Grand Park Hotel, τήν ἀφιχθεῖσαν προσκυνηματικήν ὁμάδα, τήν ὁποίαν διωργάνωσαν οἱ Ἱερεῖς Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Ἀρέστη καί π. Νικόλαος Νικολάου, ἐφημέριος τῆς Ἑπταγωνίας.

          Τήν ἐπιοῦσαν, Παρασκευήν 27ην, κυριώνυμον ἡμέραν τῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, οὗτος ἒλαβεν μέρος εἰς τήν Πατριαρχικήν θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου, ἐνῶ μετ’ αὐτοῦ συνελειτούργησεν πλειάς ἀρχιερέων, προελθόντων μετά προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας, Σερβίας, Ἑλλάδος καί Οὐκρανίας. Ὁ Σεβασμιώτατος, μετέσχεν καί τῆς ἐπακολουθησάσης λιτανείας ἀνά τά προσκυνήματα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί κατά τήν τελετήν τῆς Ὑψώσεως, τόσον εἰς τό Σπήλαιον τῆς Εὑρέσεως, ὃσον καί εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶ.

          Τό Σάββατον, 28ην τοῦ μηνός, συνωδοιπόρησεν μετά τῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος εἰς τό Σαραντάριον Ὂρος καί τήν Νεάπολιν, ἒνθα ὁ τάφος καί τό μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου. Τό ἑσπέρας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, παρά τήν ὁμώνυμον κοιλάδα τῆς νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόνκαί ἀπηύθυνεν, σύντομον εὐχήν εἰς τούς προσελθόντας πιστούς.

          Τήν ἑπομένην Κυριακήν, 29ην, ἐλειτούργησεν αὐτόθι, τῇ συλλειτουργίᾳ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν π. Ματθαίου, Γέροντος Δραγουμάνου, π. Ἰγνατίου καί π. Καλλίστου,  Πρεσβυτέρων καί Διακόνων, τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, τῆς Ρωσικῆς, Κυπριακῆς καί Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Προξένου τῆς Κύπρου. Κατά τήν θείαν Λειτουργίαν προσῆλθεν πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῶν ὡς ἂνω ἀντιστοίχων χωρῶν καί τῆς Γεωργίας, οἱ ὁποῖοι παρηκολούθησαν τήν τελετήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί προσεκύνησαν τόν ἱερόν τόπον, ἒνθα ἀνεφύη τό τρισύνθετον δένδρον.

          Τήν ἑορτήν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας καί συμπροσευχῆς αὐτῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. κ. Θεόφιλος, ὁ ὁποῖος παρεκάθησεν καί εἰς τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα, ὁ Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος καί ὁ βοηθός αὐτοῦ Ἐπίσκοπος Κεγχρεῶν κ. Ἀγάπιος.

          Τόν λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος.         Τήν Δευτέραν, 30ήν τοῦ μηνός, ὁ Σεβασμ. κ. Τιμόθεος, συνώδευσεν τήν προσκυνηματικήν ὁμάδα εἰς τό Θαβώρειον Ὂρος, τόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς τήν Ναζαρέτ, τήν Μονήν Κανᾶς καί τήν Τιβεριάδα.

          Τήν 1ην Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος συνηντήθη ἐκ νέου μετά τοῦ Μακαριωτάτου πατριάρχου καί τήν ἑπομένην, 2αν τοῦ μηνός, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Κύπρον.

cwtmG9GW

ot98uppf

ZX1lEPPe

vdzoVW0H

kAhrDYro

3CwzDQ5J

dXxTTAKV

deq8eyd2

Κυριακήν, 29ην,

A 3

A 4

A 6

A 1

A 8

A 2

A 5

A 7