Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019.

 

 Page april_2019

Κατά τόν μήνα Ἀπρίλιον, τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας:

 

1, Δευτέραν, προέστη τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, Πάνω Δευτερά, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν Ἐθνικῶν Ἐπετείων τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955 καί ἀκολούθως, ἒμπροσθεν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, ἐχαιρέτησεν ὡς ἐπικεφαλῆς ἐπισήμων, τήν παρέλασιν τῶν μαθητῶν καί τῶν Ὀργανωμένων Συνόλων. Ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, εἰς τό Ξενοδοχεῖον Hilton, ἒνθα οὗτος διέμενεν.

2, Τρίτην, μετέσχεν εἰς γεῦμα συνεργασίας, μετά τοῦ Ρώσου Βουλευτοῦ κ. Sergei Gavrilov, Προέδρου τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας καί τῶν κ. Ivan Suharev βουλευτοῦ, κ. Valerii Pirogov καί κ. Maxim Kriutshkov, εἰς τό Ξενοδοχεῖον Parklane, Λεμεσοῦ.

Συνηντήθη μετά τοῦ ἐπιχειρηματίου κ. Mano Fatho καί συνεργατῶν αὐτοῦ, εἰς τό Ξενοδοχεῖον Poseidonia, Λεμεσοῦ.

Ἐδέχθη τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Παΐσιον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Προφ. Ἠλία, Ἱεροσολύμων, ἀφιχθέντος μετά τοῦ κ. Mousa Betzali, δι’ ὑποθέσεις τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι κατέλυσαν εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

3, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λακατάμειας κ. Παῦλον Ἱεροδιακόνου.

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν τέλεσιν τῆς Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

Προσῆλθεν εἰς τήν Ἒκθεσιν ἒργων ἁγιογραφικῆς τέχνης μέ θέμα τήν «Ἀνάστασιν τοῦ Ἰησοῦ», εἰς τήν Πινακοθήκην τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, διοργανωθεῖσαν πρωτοβουλίᾳ τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας.

4, Πέμπτην, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμ. π. Παϊσίου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλία τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ Χρυσόστομον. Ἐδέχθη 1) τόν κ. Σπυρίδωνα Σπύρου διά οἰκόπεδον εἰς Ἃγ. Σίλαν, 2) τόν κ. Γεώργιον Νταούλην, Διευθυντήν Λειτουργίας παραγωγῶν ALPHA Κύπρου, τόν κ. Κωνσταντῖνον Κωνσταντίνου, Δημοσιογράφον καί τήν κ. Μόνικα Μακρυγιάννην, παραγωγόν τοῦ ἰδίου Καναλίου, διά προβολήν τῶν Ἁγίων Τόπων, 3) τόν πρ. Δήμαρχον Γερίου κ. Ἀργυρίου Ἀργυροῦ καί 4) τόν Αἰδεσιμ. π. Θεοχάρην Φιλίππου, μετά τῆς κ. Ἑλένης καί τοῦ κ. Ἰωάννου Τέκα.

5, Παρασκευήν, ἐδέχθη τόν Διευθυντήν τῆς Ἑταιρείας Skyline τοῦ ἀερολιμένος Λάρνακος κ. Γεώργιον Μαύρου καί ἐκπροσώπους τῶν ὁμάδων Reaction καί Star Club, κ.κ. Μάριον Σταύρου, Ἰάκωβον Ἀγγελίδην πρός τούς ὁποίους ἐπέδωσεν ἀναμνηστικόν Μετάλλιον τοῦ Ἁγίου Φωτός. Μετέβη εἰς Πύλαν, πρός ἐπιθεώρησιν τῶν ἐκεῖσε ἀνακαινιζομένων διαμερισμάτων. 

Ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων, Μακεδονιτίσσης καί ἀνέγνωσεν τήν Δ΄ην Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν.

6, Σάββατον, ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τήν θείαν Λειτουργίαν Ἀραβιστί, διά τούς ἀραβοφώνους φοιτητάς καί πιστούς. Ἐδέχθη τόν κ. Mano Fatho, ἐπιχειρηματίαν καί τόν κ. Alexander Logvinienko. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

7, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εἰς Ἰδάλιον. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

8, Δευτέραν, ἐδέχθη τόν ἀσφαλιστήν κ. Ἰωάννην Βιολάρην καί τόν κ. Ἀντώνιον Ἀντώνη, Γραμματέα Οἰκονομικῶν καί Διοικήσεως, Δημοκρατικῆς Ἐργατικῆς Ὁμοασπονδίας Κύπρου καί συνεζήτησεν θέματα, ἀφορῶντα εἰς κατασκηνώσεις παίδων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου.

9, Τρίτην, ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄ καί παρεκάθησεν εἰς τό ὑπ’ αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα. Ἐδέχθη τόν Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, κ. Νικολακόπουλον.

10, Τετάρτην, συμπροσηυχήθη κατά τήν Προηγιασμένην θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, πρός τόν ὁποῖον ηὐχήθη τά δέοντα καί ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς τό πρόγευμα καί ἀργότερον εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα περί τήν μεσημβρίαν.

Τό ἑσπέρας, συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας καί ἐν συνεχείᾳ ἒψαλλεν τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος.

12, Παρασκευήν, μετέσχεν τῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς τοῦ ΡΙΚ, «Ἐμεῖς καί ὁ κόσμος μας», προσκεκλημένος τοῦ κ. Λουκᾶ Χάματσου.

Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου, ἀναγνώσας τήν Β΄ καί τήν Δ΄ην Στάσιν τῶν χαιρετισμῶν καί τῆς Ἀγρυπνίας, κατά τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν τήν θείαν  Λειτουργίαν.

13, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν εἰς τήν Ἐξαρχίαν, εἶτα προσῆλθεν εἰς τήν θρησκευτικήν Συναυλίαν, διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, εἰς μνήμην Θεοδούλου Καλλίνικου, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν καί ἀπένειμεν βραβεῖον εἰς βραβευθέντας μαθητάς, συμμετασχόντας εἰς προκηρυχθέντα διαγωνισμόν πρός τιμήν του.

14, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σάββα-Ὓψωνος. Ἐπεθεώρησεν τό ἐκεῖ περατούμενον συνεταιρικόν οἰκοδόμημα.

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Ἂννης Ἰωάννου, ἀδελφῆς τῆς Καθηγουμένης τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μάρθας καί Μαρίας-Βηθανίας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἐν Ἀσκᾷ.

Μετέσχεν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

15, Δευτέραν, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Κυριάκου Κώστα, ἐκ Φιλιᾶς Μόρφου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας, Στροβόλου.

16, Τρίτην, ἐδέχθη 1) τό ζεῦγος Ἰφιγενείας καί Δημητρίου Τσιπιανίτου, καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, 2) τό ζεῦγος Μίκυ καί Ἀθηνούλας Ἰορδάνου καί 3) τόν Ταξίαρχον τῆς Δ Μεραρχίας, κ. Παναγιώτην Παντελίδην.

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου, Λακατάμειας.

18, Πέμπτην, ὑπεδέχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον, ἐφιλοξένησεν καί συνώδευσεν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ΄, κατά τάς αὐθημερόν συναντήσεις αὐτοῦ, μετά τῶν Μακαριωτάτων πατριαρχῶν Ἀντιοχείας καί Ἀλεξανδρείας καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Προέπεμψεν αὐτόν μεσονυκτίως εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος.

19, Παρασκευήν, ἐδέχθη τούς κ.κ. Michael Yakoshev καί Maxim Kriutshkov.

Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἑσπερινήν τέλεσιν τῆς Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας.

20, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἐγέρσει τοῦ Ἁγίου Λαζάρου τοῦ Τετραημέρου καί κατά τόν Ἑσπερινόν εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

21, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί προέστη τῆς Λιτανείας πέριξ τοῦ Ναοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ηὐλόγησεν καί διένειμεν σταυρούς, ἐκ φοινικοδένδρων εἰς τούς πιστούς.

Ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, αὐτόθι καί ἐκήρυξεν.

23, Μεγάλην Τρίτην, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

24, Μεγάλην Τετάρτην, ἐτέλεσεν εἰς τήν Ἐξαρχίαν τήν θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Προέστη τῆς τελετῆς τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Φανερωμένης, Λευκωσίας, ἐν μέσῳ πολυπληθῶν πιστῶν.

25, Μεγάλην Πέμπτην, ἐχοροστάτησεν κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί τό ἑσπέρας κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἀναγνώσας ἓξ ἐκ τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον.

26, Μεγάλην Παρασκευήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν ἀκολουθίαν καί προέστη τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τό δέ ἑσπέρας, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου καί τῆς περιφορᾶς αὐτοῦ εἰς τάς πέριξ τῆς Ἐξαρχίας ὁδούς.

27, Μέγα Σάββατον, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Τό ἑσπέρας ὑπεδέχθη μετ’ ἐπισήμων τό Ἃγιον Φῶς, εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος καί διένειμεν τοῦτο εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ. Χρυσόστομον καί εἰς τούς προσελθόντας εἰς τήν Ἐξαρχίαν κληρικούς καί λαϊκούς. Προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως εἰς τό προαύλιον τῆς Ἐξαρχίας.

28, Κυριακήν τοῦ Πάσχα, εὐθύς μετά τό μεσονύκτιον, ἐτέλεσεν τήν ἀναστάσιμον θείαν Λειτουργίαν καί ἐδεξιώθη τούς πιστούς εἰς τήν ἑόρτιον Τράπεζαν.

29, Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Ἂνω Δευτερᾶς, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, ἐκήρυξεν καί ἡγήθη τῆς λιτανείας τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος, πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Παρεκάθησεν μετά τῶν φοιτητῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς τό παρατεθέν πασχαλινόν γεῦμα τοῦ ζεύγους Λείας καί Λαζάρου Κιτρομηλίδου.

30, Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, δοθέν ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, πρός τιμήν τῶν ἀρχιερέων, τῶν συμμετεχόντων εἰς τάς πασχαλίους ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεως, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τοῦ Ναοῦ, εἰς Ἐπισκοπειόν.